Brian Solis, Brian Solis is a Principal Analyst at Altimeter, the digital analyst group at Prophet

Brian Solis

Principal Analyst, Altimeter

Brian Solis jest głównym analitykiem w Altimeter, grupie analityków cyfrowych w Prophet. Jest także wielokrotnie nagradzanym autorem i prelegentem.