Tracey Davies, Travel Writer and Freelance Journalist

Tracey Davies

Click. Travel Writer

Tracey Davies jest dziennikarką i freelancerką piszącą o podróżach. Pisała m.in. dla Metro, Daily & Sunday Express, Independent, The Observer, Psychologies, magazynu Sainsbury's oraz easyJet Traveler.