Profile picture for the user

Morten Larsen

Head of Product Marketing, Booking.com

Morten Larsen kieruje zespołem menedżerów ds. marketingu produktów w dziale płatności w Booking.com