Karin Maurer, Revenue Manager, Schloss Leopoldskron, Salzburg

Karin Maurer

Revenue Manager, Hotel Schloss Leopoldskron

Karin Maurer jest pierwszą osobą piastującą stanowisko Revenue Manager, w ramach którego zarządza przychodami, w hotelu Schloss Leopoldskron w Salzburgu