Profile picture for the user

Leo Bear

Click. Travel Writer

Leo jest niezależną dziennikarką mieszkającą w Londynie. Specjalizuje się w tematyce podróży, designu i wellness.