Profile picture for the user

Giovanna Grossi

Hospitality Industry Consultant, Trainer & Advisor

Giovanna Grossi jest byłą szefową zespołu inspekcyjnego w AA, a obecnie współkieruje Sauce Intelligence, firmą konsultingową w zakresie hoteli i restauracji.