Termenii Programului Comision 0%

Actualizat acum 1 an | Lectură: 4 min
Salvați

Consultați mai jos termenii și condițiile programului Comision 0%, puse la dispoziție de Booking.com pentru și în beneficiul Cazărilor care sunt eligibile și interesate să adere la Programul Comision 0% (în permanență în mod voluntar, prin opțiune (dacă sunt eligibile; dacă este cazul) la discreția acestora) („Programul Comision 0%” sau „Programul”).

 

 1. Definiții și interpretare

 

 1. Cu excepția cazului în care este definit altfel în acești termeni ai Programului Comision 0% („Termenii Programului”), termenii cu majuscule au același înțeles ca cel stabilit în Contractul de cazare încheiat între Cazare și Booking.com („Contractul”).
 2. Cu excepția unor prevederi contrare din prezentul document, termenii și condițiile Contractului rămân neschimbate și își păstrează pe deplin valabilitatea și efectul.

 

 1. Programul Comision 0%

 

 1. Programul Comision 0% al Booking.com este un program-stimulent pentru Cazările noi. Participarea la Program este posibilă până pe data de 24 noiembrie 2022.
 2. Cazarea trebuie să respecte următoarele cerințe pentru a fi eligibilă pentru Program:
 • Cazarea (adică persoana juridică) este un nou partener de afaceri al Booking.com și își înregistrează Cazarea (Cazările) (adică proprietatea/proprietățile) pe Platformă pentru prima dată și a fost invitată să se alăture programului Comision 0% și acceptă Termenii în timpul procesului de înregistrare
 • Fiecare Cazare (adică proprietate) poate fi caracterizată ca aparținând uneia dintre următoarele categorii de tipuri de proprietăți, astfel cum sunt acestea utilizate pe Platformă:
  • Apartament;
  • Aparthotel;
  • Vilă; 
  • Locuință de vacanță;
  • Chalet;
  • Casă de vacanță;
  • Condo; sau 
  • Cabană;
 • Fiecare Cazare (adică proprietate) trebuie să se afle în Australia, Franța, Germania, Italia, Spania, Regatul Unit sau Statele Unite. Cazările aflate în alte țări nu sunt eligibile;
 • Cazarea (adică persoana juridică) poate să înregistreze maximum 20 de Cazări care aparțin tipurilor de proprietăți menționate mai sus; 
 • Fiecare Cazare eligibilă trebuie să fie înregistrată și pusă la dispoziție („deschisă/rezervabilă”) pe Platformă până pe data de 24 noiembrie 2022 (inclusiv).
 1. Pentru a stabili eligibilitatea pentru Program, Booking.com își rezervă dreptul de a verifica informațiile furnizate de Cazare pentru a verifica veridicitatea și acuratețea lor.

 

 1. Stimulentul

 

 1. Dacă Cazarea este eligibilă pentru Program, atunci nivelul Comisionului pentru Cazarea eligibilă va fi de 0% („Stimulentul”) pentru rezervările efectuate între data începerii acordării Stimulentului și data încetării acordării Stimulentului.
 2. Stimulentul se aplică numai Comisionului și nu se aplică taxelor de procesare a plăților sau de gestionare a plăților pentru oaspeți.
 3. Stimulentul este valabil de la data la care este finalizată înregistrarea Cazării (adică a proprietății), până la data de încheiere a Stimulentului inclusiv. Data de încheiere a Stimulentului este specificată în e-mailul de participare la Program trimis Cazării la înregistrare, precum și în pagina Contracte din Extranetul Booking.com al cazării respective. 
 4. La sfârșitul perioadei de acordare a Stimulentului, Cazarea va face obiectul nivelurilor standard ale comisionului definite de Booking.com în funcție de locația Cazării.
 5. Stimulentul va fi indicat pe facturile lunare emise Cazării de către Booking.com sub forma unui discount din valoarea totală a facturii.

 

 1. Diverse

 

 1. La latitudinea sa exclusivă, Booking.com poate decide să nu mai ofere Programul către Cazări.
 2. Prezenții Termeni ai Programului (i) pot fi modificați sau completați unilateral, ocazional, de Booking.com, la latitudinea sa exclusivă, în baza unei perioade de preaviz rezonabile pentru participanții relevanți, (ii) sunt și fac parte integrantă din Contract (după caz) (inclusiv Termenii Generali de Livrare, cu modificările ulterioare) și trebuie citiți împreună cu acesta și (iii) pot fi acceptați online, dar, în orice caz, se aplică în temeiul opțiunii Cazării de a se alătura Programului și de a-l utiliza. În cazul unui conflict între termenii Contractului și prezenții Termeni ai Programului, prevalează prezenții Termeni ai Programului.

V-a fost de ajutor acest articol?