Pot modifica setările de TVA?

Nu veți putea să modificați propriile setări de TVA, dar puteți să ne informați despre orice actualizări prin Inbox:Dați clic pe „Scrieți un mesaj nou” și selectați „Detaliile proprietății” ca subiectul mesajului, apoi subtitlul „TVA, taxă de oraș, taxe suplimentare”. Spuneți-ne despre orice modificări care trebuie făcute și dați clic pe „Trimite mesaj” după ce ați terminat.Pentru a vedea o defalcare a acestor setări, dați clic pe „Proprietate” și selectați „TVA/taxă/comisioane”.