Configurarea sau modificarea tarifelor camerelor

Actualizat acum 1 an | Lectură: 3 min
Salvați

Pentru a vă asigura că oaspeții pot vedea camerele sau unitățile dvs. disponibile pe platforma noastră, trebuie să încărcați un tarif pentru fiecare tip de cameră sau unitate. Puteți configura aceste tarife pentru tipurile de camere sau unități în calendarul din extranet. 


Adăugarea sau editarea tarifelor pentru camere sau unități în calendarul din extranet

Iată cum puteți adăuga sau edita un tarif pentru o cameră sau unitate. Puteți configura tarife pentru camere sau unități folosind calendarul în format listă sau în format lunar. 

Urmați acești pași pentru a adăuga sau edita tarifele camerelor folosind calendarul în format listă

 1. Autentificați-vă în extranet.
 2. Dați clic pe Tarife și disponibilitate, apoi pe Calendar.
 3. Alegeți tipul camerei sau unității pentru care doriți să adăugați sau să editați un tarif.
 4. Selectați data pentru care doriți să adăugați sau să editați un tarif. Pentru a selecta mai multe date, trageți secțiunea evidențiată în albastru de-a lungul căsuțelor.
 5. Editați sau introduceți un tarif în căsuța Preț
 6. Dați clic pe Salvați.

 

Urmați acești pași pentru a utiliza editarea în bloc în scopul de a adăuga sau edita rapid tarifele pentru o cameră sau unitate, folosind calendarul în format listă

 1. Autentificați-vă în extranet
 2. Dați clic pe Tarife și disponibilitate, apoi pe Calendar
 3. Dați clic pe butonul Editor multiplu din dreptul camerei sau unității pentru care doriți să adăugați sau să editați un tarif
 4. Introduceți datele pentru care doriți să adăugați sau să editați un tarif
 5. Dați clic pe Prețuri
 6. Alegeți Selectați un plan tarifar, apoi introduceți sau editați tariful
 7. Dați clic pe Salvați
 8. Dați clic pe X pentru a părăsi ecranul Editor multiplu

 

Urmați acești pași pentru a adăuga sau edita tarifele camerelor sau unităților folosind calendarul în format lunar:

 1. Autentificați-vă în extranet
 2. Dați clic pe Tarife și disponibilitate, apoi dați clic pe Calendar
 3. Din lista derulantă, selectați tipul de cameră sau unitate pentru care doriți să adăugați sau să editați un tarif
 4. Introduceți datele pentru care doriți să adăugați sau să editați tarifele în câmpurile Data inițială și Data finală sau trageți de pictograma albastră pentru a selecta mai multe date. Dacă nu doriți să adăugați o dată finală, dați clic peSelecție avansată de date, apoi bifați căsuța din dreptul opțiunii Nicio dată de final.
 5. Dați clic pe Deschide
 6. Adăugați sau editați tariful pentru tipul de cameră sau unitate. 
 7. Dați clic pe Salvați

 

Follow these steps to add or edit room rates using the list view calendar: 

 1. Log in to the extranet.
 2. Click Rates & Availability or Calendar & Pricing and then on Calendar.
 3. Choose the room or unit type you want to add or edit a rate for.
 4. Select the date you want to add or edit a rate for. To select multiple dates, drag the blue highlighted section across boxes.
 5. Edit or insert a rate in the Price box.
 6. Click on Save.

Follow these steps to use bulk editing to quickly add or edit rates for a room or unit:

 1. Log in to the extranet.
 2. Click Rates & Availability or Calendar & Pricing and then on Calendar.
 3. Click on Bulk edit next to the room or unit type you want to add or edit a rate for.
 4. Enter the dates you want to add or edit a rate for.
 5. Click on Prices.
 6. Choose Select a rate plan, then enter or edit the rate.
 7. Click on Save changes.
 8. Click on the X to leave the Bulk edit screen.

 

Follow these steps to add or edit room or unit rates using the monthly view calendar:

 1. Log in to the extranet.
 2. Click Rates & Availability or Calendar & Pricing and then on Calendar.
 3. Select the room or unit type you want to add or edit a rate for in the drop-down box.
 4. Enter the dates you want to add or edit rates for into the Start date and End date fields, or drag the blue icon to select multiple dates. If you don’t want to add an end date, click on Advanced date selection, then tick the box beside No end date.
 5. Click on Open.
 6. Add or edit the rate for the room or unit type.
 7. Click on Save.

V-a fost de ajutor acest articol?