Bea de Andres

Bea de Andres

Director Dezvoltare durabilă la Booking.com 

Bea de Andres este directorul departamentului de Dezvoltare durabilă la Booking.com.