Karin Maurer, Revenue Manager, Schloss Leopoldskron, Salzburg

Karin Maurer

Revenue Manager, Hotel Schloss Leopoldskron

Карин Маурер, первый менеджер по доходам отеля Schloss Leopoldskron (Зальцбург)