Click. 2023 - Amsterdam

Click. 2023: ključni uvidi za partnere koji upravljaju hotelima

 | Sačuvaj
Konferencija Click. 2023. je istakla neke od mnogobrojnih koraka koje smo preduzeli u cilju poboljšanja poslovnih rezultata naših partnera. Evo nekoliko glavnih zaključaka koji mogu poboljšati vaše poslovanje – od novih podataka do bolje povezanosti

Tokom konferencije Click. 2023, naši partneri su se pridružili glavnim ljudima kompanije Booking.com kako bi podelili svoje uvide iz prošle godine i svoja predviđanja za godinu pred nama.

Na scenama u Amsterdamu i Majamiju je održano nekoliko posebnih sesija osmišljenih tako da pomognu partnerima koji upravljaju hotelima da maksimalno poboljšaju svoje poslovne rezultate, uz mnoštvo saveta i razmenu znanja. U ovom članku ističemo nekoliko najvažnijih momenata.

Radije biste pogledali video-snimak? Kliknite ovde

1) Podstičemo vaš razvoj uz pomoć uvida u podatke

Naša standardna praksa je da sa vama delimo podatke o potražnji, noćenjima i poslovnim rezultatima, ali te podatke ne koriste svi partneri. To znači da neki partneri propuštaju potencijalni prihod, na primer tako što svoje objekte ne otvore za rezervisanje dovoljno rano, kao što se vidi na grafikonu u nastavku izrađenom na osnovu podataka za 2022. godinu.

Summer demand

Na ovom grafikonu plava linija predstavlja broj dostupnih datuma za boravke, a sivi stubići broj pretraga. Kako se približavamo julu i avgustu, vidimo da u tom periodu ima više pretraga nego slobodnih soba, što znači da se potencijalne rezervacije gube.

Jasno je da pravi podaci koji se koriste na pravi način mogu imati veliki uticaj na vaše poslovanje. Zbog toga eksperimentišemo i sa podacima o dodatnom rastu poslovanja kako bismo vam bolje pokazali stvarni uticaj usvajanja određenih rešenja, počev od cena za mobilne uređaje, Genius programa i Programa preporučenih partnera. 

Možemo proceniti pojedinačni uticaj zahvaljujući kontinuiranom eksperimentisanju i naprednoj analizi podataka, koji pomažu da se izmeri stvarni uticaj naših proizvoda. Zahvaljujući ovim eksperimentima, možemo tačno proceniti dodatni broj noćenja i dodatne prihode koje određeni proizvodi za određivanje cena donose partnerima poput vas. 

Ovi uvidi vam mogu pomoći da poboljšate svoja podešavanja isticanjem proizvoda koji vam donose najveću dodatnu vrednost. Na primer, partneri uključeni u Program preporučenih partnera i Genius partneri će moći videti kakav uticaj na njihovo poslovanje ima učešće u ovim programima. 

2) Olakšavamo vam saradnju sa nama

Većina partnera koji upravljaju hotelima u radu koristi 3–5 softverskih sistema. Nepovezanost ovih sistema dovodi do nepotrebnog ponavljanja brojnih administrativnih poslova.

Da bismo vam olakšali, nastavljamo da modernizujemo svoju tehnologiju i jačamo integraciju sa spoljnim pružaocima usluga kroz našu povezanost sa većim brojem pružalaca usluga. To će vam omogućiti da sa nama sarađujete koristeći bilo koji sistem koji izaberete – od channel manager-a do sistema za upravljanje objektom. 

Iz sličnih razloga nastavljamo i sa širenjem Usluge naplate kompanije Booking.com. U stvari, 42% svih bruto rezervacija se ostvaruje putem ove usluge. Trenutno radimo na dodavanju još 13 načina plaćanja, što će vam omogućiti da bez poteškoća prihvatate više načina plaćanja.

Sva ova rešenja su osmišljena sa ciljem optimizacije vaših procesa i kako biste imali više slobodnog vremena.

Hotel breakout session


3) Personalizujemo iskustvo partnera 

Nastavljamo sa usavršavanjem svojih platformi i internih procesa kako bismo ponudili prilagođenije i besprekorno iskustvo. Evo nekih promena na kojima trenutno radimo:

  • Personalizovani uvidi – radimo na daljoj personalizaciji interfejsa na našoj platformi, uključujući ekstranet, aplikaciju Pulse i interfejse pružalaca usluge konekcije. Na primer, krajem prošle godine smo pokrenuli testiranje da bismo bolje razumeli vaše ciljeve i uskladili ih sa savetima i tako vam pružili podršku prilagođenu vašim potrebama.  
  • Poboljšan nivo usluge – menjamo ključne procese pružanja podrške partnerima stavljajući ih na prvo mesto i dajući našim timovima za korisničku podršku veći uvid u profil svakog partnera kako bi mogli da pruže efikasniju i personalizovaniju podršku. 

4) Prilagođavamo se potrebama partnera ne samo davanjem popusta

Popusti nisu jedina alatka dostupna partnerima kada je reč o privlačenju većeg broja rezervacija. Trenutno radimo na nekoliko rešenja koja se ne oslanjaju na popuste. 

Jedan od primera su sponzorisani oglasi koji vam omogućavaju da licitirate za ekskluzivnu poziciju u rezultatima pretrage na svojoj destinaciji. Ovi oglasi ne moraju biti „uvek uključeni". Možete ih koristiti da biste targetirali ključne kategorije korisnika, kao što su npr. određena tržišta sa kojih dolaze gosti ili demografske grupe koje su se na osnovu vašeg iskustva pokazale kao najprofitabilnije. Takođe ih možete koristiti da biste pronašli goste za određene datume za koje trenutno imate slobodna mesta kako biste lakše popunili inače prazne sobe.

Još jedan od primera je ponuda „objedinjenih cena“ gostima. Kombinovanjem boravka u vašem objektu sa drugim uslugama – kao što su spa usluge i obroci – gosti dobijaju bolje iskustvo, a vi mogućnost da poboljšate svoju prosečnu cenu po danu.
 

Click. 2023
Otkrijte više uvida sa konferencije Click. 2023.

Želite da vidite više sesija sa konferencije Click. 2023? Možete ih pogledati upravo ovde, na platformi Partner Hub. 

Pogledajte sada

Kako vam se čini ova stranica?

Zaključak
  • Postojeći podaci dostupni partnerima mogu podstaći dodatni rast, a novi eksperimenti u vezi sa dodatnim rastom poslovanja bi mogli dati još veći podsticaj
  • Još više vam olakšavamo saradnju sa nama širenjem naše mreže za konekciju i platforme za plaćanja. Tako smanjujemo obim administrativnih zadataka i pojednostavljujemo način rada
  • Takođe nastavljamo sa usavršavanjem svojih platformi i internih procesa kako bismo ponudili prilagođenije i besprekorno iskustvo, uz personalizovanije uvide i viši nivo usluge 
  • Sve je više načina za privlačenje većeg broja gostiju bez davanja popusta, kao što su sponzorisani oglasi ili objedinjene cene