Woman in car

Prošireni Genius program, moćniji nego ikada pre

 | Sačuvaj
U ovoj video-sesiji sa konferencije Click. 2021. delimo svoju viziju za budućnost kada je reč o našem Genius programu lojalnosti — i govorimo o tome zašto će on biti ključna alatka tokom perioda oporavka, kao i nakon njega

Počeli smo da primećujemo znake oporavka, pa je veoma važno da vaš objekat bude vidljiv kada dođe do ponovne potražnje za putovanjima. Da bismo vam pomogli da ostvarite još veću vidljivost, povećate broj rezervacija i dodatno unapredite svoje poslovanje u 2021. godini, kao i nakon nje, proširujemo Genius program lojalnosti. 

Cilj ovog proširenja je da podstaknemo oporavak tako što ćemo povećati vidljivost Genius objekata i usmeriti dodatne putnike ka njima. Partneri koji su se pridružili programu se ističu u odnosu na konkurenciju i u proseku ostvaruju povećanje broja rezervacija za više od 29%. Osim toga, primećujemo da članovi na višim Genius nivoima troše više i otkazuju ređe u poređenju sa ostalim gostima. 

Iako naši podaci pokazuju da je Genius ključna alatka za privlačenje dodatnih gostiju, želimo da vam ponudimo fleksibilnost koja vam je sada potrebnija nego ikada pre. Ukoliko ste se pridružili Genius programu do 29. marta 2021, učestvovanje u proširenom programu uopšte nije obavezno. Možete odlučiti da li ćete mu se pridružiti na osnovu svojih poslovnih potreba.

Tokom konferencije Click. 2021, potpredsednik odeljenja za proizvode, Andrea Carini, i viši menadžer marketinga proizvoda, Hein van Thiel, razgovarali su sa Carmen Hui, komercijalnom direktorkom odeljenja za partnerstva sa vlasnicima objekata, o predstojećim izmenama Genius programa koje će vam ponuditi još više načina da privučete vredne korisnike.

Napomena urednika: partnerstva navedena u ovom video-snimku predstavljaju primere kanala putem kojih privlačimo dodatne rezervacije. Genius program ne nude svi naši distributivni partneri, jer se o svim ponudama i rešenjima dogovoramo sa njima.

 

Booking_com_genius
Prošireni Genius program

Saznajte više o našem Genius programu i tome na koji način vam može pomoći da obnovite poslovanje.

Saznajte više

Kako vam se čini ova stranica?

Topics
Zaključak
  • Proširujemo Genius program lojalnosti kako bismo vam pomogli da ostvarite još veću vidljivost i dodatno unapredite svoje poslovanje u 2021. godini, kao i nakon nje
  • Partneri koji su se pridružili Genius programu se ističu u odnosu na konkurenciju i u proseku ostvaruju povećanje broja rezervacija za više od 29%
  • Za partnere koji su već deo Genius programa, učestvovanje u proširenom programu uopšte nije obavezno i mogu odlučiti da li će mu se pridružiti na osnovu svojih poslovnih potreba