Trees

Kreiranje smernica za održiva putovanja namenjenih smeštajnim objektima

 | Sačuvaj
Booking.com predano radi na podsticanju održivih putovanja putem globalnih saradnji, inicijativa u okviru branše i razvoja svojih proizvoda. Bea de Andres, direktorka odeljenja za ekološku održivost – Core Business, pruža uvid u to kakvu podršku partneri dobijaju na putu ka održivom razvoju
Bea de Andres

Direktorka za ekološku održivost u kompaniji Booking.com 

Iako trenutne okolnosti predstavljaju izazov za tradicionalnu turističku branšu, od presudnog je značaja da ne skrenemo pogled sa dugoročnih planova. Putovanja imaju ključnu ulogu u našim životima. Iako će verovatno biti potrebno neko vreme da se ova branša vrati na nivo pre početka pandemije korona virusa, kriza će se u nekom trenutku završiti i ljudi će početi ponovo da putuju – i to možda na značajniji način nego ikada pre. 

Putovanja nam pružaju mogućnost da proširimo sopstvene horizonte, negujemo međusobno razumevanje i stvorimo nove prilike za povezivanje, ali takođe imaju uticaj na destinacije koje posećujemo. Verujemo da imamo odgovornost prema našoj planeti i da se moramo postarati da tokom putovanja zaštitimo i očuvamo te destinacije za buduće generacije. Jednostavno rečeno, želimo da održivo putovanje bude izbor dosežan svima.

Predanost održivom putovanju

Imamo holistički pristup održivosti, što znači da prepoznajemo važnost bavljenja ekološkim, društvenim i ekonomskim faktorima tokom celokupnog iskustva putovanja. Odgovornim putovanjima možemo da očuvamo životnu sredinu i biodiverzitet i uživamo u njima; osnažimo lokalne zajednice tako što ćemo se pobrinuti da različite zajednice na našim destinacijama imaju jednaku korist od turizma; održimo kulturnu baštinu slaveći međukulturne razlike. Ovi principi su dalekosežni, ali se mogu primeniti i na lokalnom nivou kako bi se uzeli u obzir posebni faktori koji možda narušavaju ravnotežu neke destinacije.

Održiva putovanja su već godinama na vrhu liste naših prioriteta, a na njima smo radili u okviru inicijativa kao što je program Booking Booster. U poslednje tri godine smo podržali više od 450 organizacija koje se bave održivim razvojem u vidu finansiranja i mentorstva, putem volonterskog programa Booking Cares, kao i programa za startape i neprofitne organizacije. Naše smernice za dobrobit životinja i saradnja sa lokalnim organima vlasti su podstakli pozitivne promene. 

Međutim, tokom tog perioda smo takođe shvatili da pojam „održivo putovanje“ ne znači isto svim ljudima, stoga te brojne definicije i standardi mogu biti opterećujući za samu branšu i korisnike. Ovo je ujedno oblast kojom želimo da se bavimo u 2021. 

Jedan od načina na koji to planiramo da ostvarimo je putem novih saradnji i inicijativa u okviru branše, kao što je Travalyst, koji smo osnovali zajedno sa Vojvodom od Saseksa i kompanijama Trip.com, Skyscanner, TripAdvisor i Visa. Naš zajednički cilj je da pretvorimo turističku branšu u pokretača pozitivnih trendova, sa namerom da transformišemo budućnost putovanja za svakoga. 

Sustainability
“Nakon brojnih meseci istraživanja i eksperimentisanja, nedavno smo objavili 32 nove prakse za ekološku održivost koje partneri mogu da dodaju na stranicu svog objekta.”

 

Održivi smeštaji

Podaci nam govore da naši korisnici žele više informacija i opcija kada je reč o održivim smeštajima. U stvari, 70% putnika širom sveta bi izabralo određeni smeštaj ukoliko bi znali da primenjuje održive prakse. Iz tog razloga smo se 2020. godine obavezali da ćemo pružiti podršku svojim partnerima kako bismo povećali pozitivan uticaj na njihovo poslovanje i istovremeno olakšali svojim korisnicima donošenje održivih odluka. Osim pružanja alatki koje će vam pomoći na putu ka održivom razvoju, želimo i da vam olakšamo deljenje preduzetih mera sa korisnicima. 

Nakon brojnih meseci istraživanja i eksperimentisanja, nedavno smo objavili 32 nove prakse za ekološku održivost koje možete dodati na stranicu svog objekta. Ove prakse su podeljene u pet kategorija – otpad, električna energija i emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, voda, podrška lokalnim zajednicama i zaštita prirode. One pružaju čvrstu osnovu na kojoj možete izgraditi održive prakse i istovremeno istaći svoje trenutne mere gostima. Možete navesti koje prakse primenjujete (odnosno ne primenjujete) u odeljku „Sadržaji i usluge“ u ekstranetu. Prakse koje ne primenjujete neće biti prikazane gostima i nećete snositi nikakve posledice zbog toga što ih niste uveli, ali će nam te informacije pomoći da razumemo gde se naši partneri nalaze na svom putu ka ekološkoj održivosti. 

Kada je reč o partnerima koji su već uveli određene mere i imaju ekološke sertifikate, sada prikazujemo informacije o sertifikaciji održivosti za objekte koje su akreditovale ili prepoznale organizacije Green Tourism, EU Ecolabel i GSTC. Slično tome, takođe mogu i kvalifikovani lanci objekata da istaknu svoje programe za ekološku održivost

Nedavno smo objavili i sveobuhvatan priručnik „Ekološka održivost – vodič za ugostitelje“ koji je kreiran kako bi vam pružio uvid u inicijative kao što su smanjenje potrošnje vode ili električne energije. Ovaj vodič ćemo nastaviti da razvijamo kako budemo napredovali na putu ka održivim iskustvima na putovanju. Tokom čitavog procesa ćemo i dalje sarađivati sa ekspertima iz branše, stručnjacima za ekološku održivost i vama, našim partnerima, kako bismo uvek mogli da ponudimo tačne informacije i prilike za učenje.

Nezavisno od toga da li ste od prvog dana primenjivali najbolje prakse za ekološku održivost ili tek sada uvodite nove inicijative, postoje brojne ideje i inicijative koje nam mogu pomoći da ostvarimo viziju za održiva putovanja. Čak i najmanji koraci mogu da naprave razliku u okviru ekološkog i društvenog uticaja putovanja. Ovo je pravi trenutak za celu branšu da zajedničkim snagama doprinese sistematskoj promeni koja će održiva putovanja učiniti dostupnim svima.

 

the grand12
Prikažite gostima svoje održive prakse

U okviru odeljka „Sadržaji i usluge“ u ekstranetu navedite koje prakse za ekološku održivost primenjujete kako biste ih istakli na stranici objekta. 

Ažurirajte prakse

Kako vam se čini ova stranica?

Zaključak
  • Naše istraživanje pokazuje da bi 70% putnika širom sveta izabralo određeni smeštaj ukoliko bi znali da primenjuje održive prakse.
  • Nastavićemo da pružamo podršku održivim putovanjima putem novih saradnji i inicijativa unutar branše (kao što je Travalyst)
  • Nedavno smo objavili 32 nove prakse za ekološku održivost koje partneri mogu da dodaju na stranicu svog objekta
  • Takođe smo kreirali i sveobuhvatan priručnik „Ekološka održivost – vodič za ugostitelje“ koji je osmišljen kako bi partnerima pružio uvid u održive inicijative