Ink Hotel

Put ka održivosti hotela INK: inkluzija i prihvatanje različitosti su ključni

 | Sačuvaj
Jolanda Sadni Ziane je generalna direktorka hotela INK, koji se nalazi u srcu Amsterdama. U hotelu INK smatraju da je ključna stvar koja dovodi do pozitivne promene to da svi – zaposleni, a i gosti – imaju osećaj da su uključeni u nju

U hotelu INK dočekujemo više od 50.000 gostiju na godišnjem nivou, što ima značajan uticaj na planetu i našu lokalnu zajednicu. Oduvek smatramo da je naša odgovornost da napravimo zdravu ravnotežu između svojih aktivnosti i odnosa prema ekosistemu i ljudima sa kojima radimo. Osim toga, i naši gosti smatraju da su ekološka održivost i društvena odgovornost važne teme. 

Kao deo kompanije Accor, učestvujemo u programu „Planet 21“ i cilj nam je da u okviru ugostiteljstva omogućimo pozitivna iskustva za naš tim, goste, partnere i lokalnu zajednicu. To može biti izazovno, ali ciljeve delimo u manje korake sa realnim rokovima i na njima radimo kao tim.  

Naši zajednički napori su se u kratkom roku isplatili tako što smo uštedeli na vodi, električnoj energiji i hrani. Dugoročno, ovi napori doprinose stvaranju boljeg sveta. Naš svakodnevni moto je da ne možemo da promenimo svet, ali možemo da počnemo od sebe. I to je upravo ono što radimo kroz svaku svoju inicijativu, bilo malu ili veliku. 

Svako je uključen

Kada smo započeli svoje putovanje ka održivom razvoju, shvatili smo da postupanje u skladu sa načelima održivosti nije samo precrtavanje stavki sa liste i da sigurno postoji način da uključimo i svakog člana osoblja. Svojim timovima smo objasnili kako izgleda ekološki održivo ponašanje na poslu, kao što je gašenje svetla prilikom izlaska iz prostorije, korišćenje ekološki održivih proizvoda za čišćenje i na koji način funkcioniše naš program za smanjenje prehrambenog otpada. 

Podstičemo i svoje goste da učestvuju u našim inicijativama. Rekli su nam da su zahvalni što mogu da daju svoj doprinos, na primer tako što više puta koriste peškire, što dovodi do uštede vode, električne energije i manjeg korišćenja usluge pranja veša. A potom 50% sredstava koja smo uštedeli ulažemo u agrošumarske projekte.

Folding towels

 

Povrh toga, često dobijamo pozitivne komentare kada su u pitanju vidljivi koraci koje preduzimamo, kao što su uklanjanje mnogih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, naši održivi sadržaji i autorsko jelo koje je vegetarijansko jer smo svesni uticaja koji prerada mesa i ribe ima na našu planetu. Međutim, takođe postoje mnoge mere koje naši gosti ne mogu da vide, kao što su energetski efikasne sijalice i uređaji za uštedu vode koji su instalirani na svim tuševima i slavinama u hotelu.

Jedna od mera koju gosti najviše cene je naša urbana bašta sa začinskim biljem, kao i med proizveden u košnicama koje smo smestili na krov. Naše pčele proizvedu 100 litara meda godišnje, a mi ga nudimo u okviru doručka na bazi švedskog stola, koristimo za koktele i pakujemo u teglice koje poklanjamo gostima. U pitanju je nešto što je gostima opipljivo i što mogu da probaju – stoga predstavlja zaista efikasan način da im prenesemo šta radimo na polju održivosti. 

Doprinos zajednici

Postupanje na održiv način je takođe i vođenje računa o osobama koje nas okružuju – naš tim čine 24 različite nacionalnosti i njegovi članovi govore 17 jezika. Davanje značaja drugima i ohrabrivanje, poštovanje svih i obogaćivanje koje proizilazi iz naših razlika – su naši osnovni principi i ključ našeg kolektivnog uspeha.

Naše ambicije su zasnovane na četiri prioriteta – zastupljenost i jednakost polova; veliki broj etničkih, društvenih i kulturnih grupa; više generacija koje zajedno rade i integracija osoba sa invaliditetom. Ispunjavamo ih tako što podržavamo nekoliko lokalnih inicijativa, poput IMC vikend-škole, koja prima decu iz kvartova u socijalno i ekonomski lošijoj situaciji i inspiriše ih da počnu da razmišljaju o profesiji u ugostiteljskoj branši.

Honey

 

U hotelu se takođe organizuju događaji koji podržavaju lokalnu zajednicu. Svake godine tokom Prajda postajemo „PINK Hotel„ kako bismo podigli svest o pravima LGBTQ+ zajednice. Ovaj događaj smo organizovali šest godina zaredom i proslavili ga sa stotinama gostiju. Čak je i naš lobi otvoren za izložbe – umetnici ovde mogu da besplatno izlože i prodaju svoja dela. Izložena dela su uvek povezana sa našim hotelom, lokalnim životom u Amsterdamu ili relevantnom društvenom temom.   

Trudimo se da osnažimo one koji su u lošijoj poziciji, podržimo lokalne inicijative i proširimo zajednicu, što istovremeno poboljšava i iskustva gostiju, a i partnerstva.

Održivost kao prioritet

Nekada je teško dati prioritet projektima koji se odnose na primenu novih mera za ekološku održivost. Usled zahtevnih svakodnevnih operativnih poslova, u svakom hotelu ekološki održivi projekti završe na dnu liste stvari koje je potrebno uraditi. Na primer, trenutno radimo na uklanjanju jednokratnih pakovanja šampona i sapuna i želimo da ih zamenimo dozerima za višestruku upotrebu, ali projekti poput ovog često nisu jedan od glavnih prioriteta, posebno tokom izazovnog perioda sa kojim smo se suočili u poslednjih godinu dana. Ključ za prevazilaženje ovakvih izazova i primenu uspešnih mera za ekološku održivost je postavljanje ambicioznih ciljeva i jasnih planova akcije, kao i njihovo postepeno uvođenje.

Što je najvažnije, trudimo se da potencijalne goste informišemo o svojim naporima, kako onlajn, tako i u hotelu. Više putnika nego ikad pre želi da vidi informacije o tome koje mere za ekološku održivost se sprovode u hotelu. Iako nije moguće da gostima navedemo baš svaku meru koju preduzimamo, nova oznaka „Održivo putovanje“ kompanije Booking.com je transparentan način da im stavimo do znanja da su izabrali održivu opciju za putovanje.

Putovanja koja najviše ispunjavaju su ona koja uključuju rast, pokušaj i greške. Napravite greške, ali i naučite kako da ih ispravite. I najvažnije od svega je da nikada ne zaboravite zašto ste započeli ovo putovanje – to će vam pomoći da ga nastavite.

 

Building a sustainable travel framework for accommodations
Istaknite svoje napore za očuvanje ekološke održivosti

Da li u svom objektu sprovodite mere za ekološku održivost? Istaknite ih na stranici svog objekta. 

Ažurirajte prakse

Kako vam se čini ova stranica?

Zaključak
  • Svaki član tima ima ulogu prilikom donošenja odluka koje se odnose na ekološku održivost. Stoga ih obučite i edukujte u skladu sa tim
  • Primenite nove korake koje će gosti lako prepoznati, poput košnica na krovu INK hotela u kojima pčele prave med za goste
  • Briga o zajednici, poput davanja podrške lokalnim umetnicima, je važan deo ponašanja u skladu sa ekološkom održivošću