Woman planting tree

Rad na stvaranju održivije turističke branše

 | Sačuvaj
Istražujemo neke od vidova saradnje u okviru branše koji imaju za cilj da je učine održivijom i osvrćemo se na prvu godinu našeg programa „Održivo putovanje“

Održivost je i dalje važna tema u okviru branše i o njoj se pričalo i na našem događaju Elevate 2022, koji je održan u Singapuru. Tokom ovog događaja, sesija „Zajedno za bolje sutra – sve o održivosti“ je bila naročito značajna i okupila je tri stručnjaka koji su podelili svoje uvide.

U panel-diskusiji su učestvovali predstavnici kompanije Booking.com: Danielle D’Silva, direktorka za održivost, i Matthias Schmid, viši potpredsednik odeljenja za putovanja. Njima se pridružio i Choe Peng Sum, izvršni direktor grupe Pan Pacific Hotels. Oni su tokom sesije podelili svoja razmišljanja o važnosti održivosti i o tome kako u okviru branše možemo zajedničkim snagama da radimo na omogućavanju održivijih putovanja. 

Prva tema razgovora je bila naizgled jednostavna, ali je odgovor obuhvatao brojne aspekte.

Šta je „održivost“?

D‘Silva je napomenula da mnogi odmah povezuju održivo putovanje sa „letovima ili ponovnim korišćenjem peškira“, ali je to zapravo složena tema koja obuhvata mnogo aspekata.

Npr, održivost se ne odnosi samo na klimu i životnu sredinu. Ostali važni aspekti uključuju ekonomske, kulturne i socijalne faktore, kao što je npr. zaštita lokalnih zajednica i briga o tome da na lokacijama ne bude previše posetilaca.

Za procenu održivosti u okviru turizma je potrebna analiza pozitivnih uticaja putovanja kako bi se oni pojačali, ali i iskren pristup kad je reč o negativnim uticajima i nastojanje da se oni smanje. Efikasan plan za održivost treba da bude sveobuhvatan i da uzme u obzir sve aspekte.

Prvi koraci u oblasti održivosti

Jedan od pozitivnih zaključaka ove sesije jeste da su održive opcije dostupne pružaocima usluge smeštaja svih veličina. Najvažnije je da preduzmete korake koji su odgovarajući za vas u fazi u kojoj se trenutno nalazite.

Choe Peng Sum je podelio podatke o nekim investicijama grupe Pan Pacific Hotels tokom prethodnih godina koje su imale impresivne rezultate – npr. investiranje u energetski efikasnije prozore kako bi se smanjila potreba za korišćenjem klima-uređaja. Iako je ovo bila velika investicija, njegov glavni savet se odnosi na mnogo manje korake – počnite od malih stvari, analizirajte da li imaju efekta i potom pratite rezultate. 

Svi govornici su se složili da je ključno da rezultati budu merljivi. Možete da sprovedete različite inicijative – da štedite energiju, smanjite potrošnju vode, prestanete sa korišćenjem plastičnih flaša ili podržite lokalne umetnike. Važno je da postoje konkretne brojke za svaku investiciju kako biste znali šta donosi najbolje rezultate.

Prevoz i održivost

Prevoz naravno igra značajnu ulogu kad je reč o ukupnim emisijama tokom putovanja. D’Silva je istakla da treba da budemo oprezni kako ne bismo posmatrali različite aspekte putovanja izolovano. Takav pristup bi mogao da dovede do smanjenja napretka u jednoj oblasti usled lošijih rezultata u drugoj.

Iako one nisu pod kontrolom pružalaca usluge smeštaja, emisije koje nastaju tokom drugih delova putovanja mogu imati uticaja na goste i odluke koje oni donose. Npr, 30% korisnika navodi da oseća krivicu zbog letenja avionom.

Jedan od načina na koji će Booking.com istaći emisije ugljen-dioksida tokom prevoza jeste njihov prikaz za letove. Tako će putnici lakše moći da shvate uticaj svojih odluka koje se odnose na putovanja. Kako bismo ovo postigli, koristićemo tehnološka rešenja koja je osmislila kompanija Chooose, kao i metodologiju koju je razvio Google u okviru programa organizacije Travalyst koji se odnosi na avio-saobraćaj

Isticanje održivih smeštaja na našoj platformi

Jedan od problema u oblasti održivosti jeste razmimoilaženje između namera i konkretnih aktivnosti – korisnici kažu da žele održive opcije, ali ako ih je teško naći, rezervišu obične. 

Čak je i D’Silva, iako je direktorka za održivost, podelila da joj je ponekad teško da pronađe najodrživije opcije kada je u ulozi korisnika u drugim branšama. Kao što je sama rekla, ako je i njoj kao stručnjaku u ovoj oblasti teško, kako možemo da očekujemo da korisnici prepoznaju najbolje opcije ukoliko im ne pomognemo?

Ovo je bio jedan od razloga za kreiranje našeg programa „Održivo putovanje“, koji je nedavno proslavio svoju prvu godišnjicu. Ovaj program je osmišljen kako bismo svima olakšali pravljenje održivih odluka i istovremeno odali priznanje našim partnerima i pružili im podršku na zajedničkom putu ka održivijoj turističkoj branši.

Od pokretanja ovog programa, više od 400.000 smeštajnih objekata je dobilo oznaku „Održivo putovanje“ i njihovi napori da posluju održivije su globalno prepoznati. Ako nastavimo zajednički da ulažemo napore, možemo da stvorimo održiviju turističku branšu i omogućimo svima da putuju na održiviji način.

 

Trees
Saznajte više

Želite da otkrijete kako možete da poslujete na održiviji način? Otvorite naš Priručnik za održiva putovanja i pročitajte savete stručnjaka. 

Priručnik za održiva putovanja

Kako vam se čini ova stranica?

Zaključak
  • Održivost je složena tema koja se ne odnosi samo na klimu i životnu sredinu. Ona obuhvata i druge važne aspekte, poput ekonomskih, kulturnih i socijalnih faktora
  • Postoje odgovarajući koraci koje pružaoci usluge smeštaja svih veličina mogu da preduzmu kako bi poslovali na održiviji način – ne zahteva svaka inicijativa velika finansijska ulaganja 
  • Choe Peng Sum, izvršni direktor grupe Pan Pacific Hotels, predlaže partnerima da počnu rad na održivosti tako što će preduzeti male korake, videti šta ima efekta i pratiti rezultate
  • Naš program „Održivo putovanje“ je nedavno proslavio prvu godišnjicu uz više od 400.000 smeštajnih objekata čiji su napori da posluju održivije već globalno prepoznati