Nature traveller

Šta traže putnici koji vole prirodu

 | Sačuvaj
Putovanje u prirodu pokriva širok spektar iskustava izvan urbanog okruženja. Šta motiviše putnike da pobegnu od svega? Analiziramo novo istraživanje kako bismo dobili odgovor na ovo pitanje

Od početka 2020. godine, putni trendovi i interesovanja sve više naginju ka prirodi. Ovaj podatak ne iznenađuje ako uzmemo u obzir uticaj koji je pandemija korona virusa (COVID-19) imala i nastavlja da ima na putovanja. Naši podaci pokazuju da se učestalost korišćenja preporuka* kao što su pešačenje (94%), čist vazduh (50%), priroda (44%) i opuštanje (33%) povećala na našoj platformi od početka pandemije. Osim toga, sredinom 2020. godine „putovanje u prirodu“ je bilo najčešća vrsta putovanja među putnicima koje smo anketirali.

Da bismo otkrili šta je najvažnije osobama koje putuju u prirodu i kako možete da ih privučete na bolji način, intervjuisali smo osam putnika i anketirali još 1.398 korisnika iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Brazila, Francuske, Rusije, Španije i Nemačke. Otkrivamo vam najzanimljivije zaključke.

Ne opuštaju se svi na isti način

Destinacije u prirodi se oduvek tesno povezuju sa izolacijom, tišinom, smanjenjem stresa, prelepim prirodnim pejzažima i fizičkim aktivnostima poput pešačenja. One predstavljaju mesta na kojima putnici mogu da se isključe i budu daleko od dnevne rutine, smanje stres i poboljšaju mentalno zdravlje. Međutim, postoje varijacije u okviru ove široke kategorije putovanja.

Kvalitativni podaci nam pokazuju da postoje tri vrste putnika koji odlaze u prirodu. Sa jedne strane se nalazi „Istraživač“ – putnik avanturističkog duha koji bira udaljenije destinacije koje može da istraži. Veća je verovatnoća da će istraživači ići na duža putovanja, kao i da će boraviti u više različitih smeštaja. U drugu vrstu putnika koji odlaze u prirodu spadaju „Osobe koje vole da pešače“, odnosno putnici koji često putuju vikendom i čiji je prioritet fizička aktivnost. U okviru jednog putovanja, osobe koje vole da pešače mogu da borave u jednom smeštaju ili nekoliko različitih. Treća vrsta putnika su „Osobe koje žele da se isključe iz svega“, čiji je glavni cilj putovanja opuštanje. Njima je svejedno da li putuju blizu ili daleko od kuće i nije im važno koje aktivnosti, staze ili znamenitosti se nalaze u blizini objekta. Osobe koje žele da se isključe iz svega će možda pešačiti ili voziti bicikl i verovatno će provesti nedelju dana ili vikend u samo jednom smeštaju.

Izbor odgovarajuće polazne tačke

Za osobe koje putuju u prirodu, udaljenost od određenih oblasti ili atrakcija je najvažnija prilikom izbora smeštaja, a zatim slede cena i recenzije smeštaja. U tome se ovi putnici razlikuju od onih koji ne borave u prirodi i kod kojih cena ima prioritet u odnosu na lokaciju. Osim toga, osobe koje putuju u prirodu radije biraju apartmane, smeštaje za odmor, pansione sa uslugom doručka i pansione u odnosu na druge putnike.

Više od polovine (56%) anketiranih putnika smatra da je parking u okviru objekta obavezan sadržaj. Nešto manje od polovine (49%) ispitanika je reklo da nije neophodno da postoji javni prevoz u blizini objekta, što znači da je putovanje u sopstvenoj režiji veoma često kada su u pitanju putovanja u prirodu. S obzirom na značaj parkinga, bilo bi dobro da na stranici objekta naznačite da li je parking koji nudite besplatan ili se plaća. To vam može pomoći da vaš objekat postane vidljiviji putnicima koji filtriraju pretragu na osnovu ovog kriterijuma.

Snow hiking

 

Iako ovo nije tipično samo za osobe koje putuju u prirodu, ispitanici su rekli da su udoban krevet i hrana (uglavnom doručak) dva najkorisnija sadržaja ili predstavljaju sadržaje koji ih najviše privlače. Nešto manje od polovine (43%) ispitanika smatra da je neophodno imati restoran u blizini. 

Iako je priroda glavna motivacija za putovanje, manji ili veći grad u blizini koji je moguće obići predstavlja važnu karakteristiku destinacije – 39% ispitanih putnika smatra da je ovo neophodno, a sledeći važni aspekti su okean (34%) ili plaža (31%) u blizini. Sa druge strane, veći izbor sadržaja objekta je ono čemu su putnici dali veoma malu važnost. Više od polovine ispitanika smatra da nije važno da li njihov smeštaj ima hidromasažnu kadu (54%) ili kamin (67%).

Sadržaj namenjen osobama koje putuju u prirodu

Pretraživači, vodiči, onlajn članci i recenzije prijatelja i porodice igraju veću ulogu prilikom odabira destinacija u prirodi u odnosu na druge destinacije. Fotografije su posebno korisne kada je reč o privlačenju osoba koje putuju u prirodu i traže „lep pejzaž“, a koje se obično fokusiraju na „pozadinu na fotografijama“. Prema navođenju putnika koje smo intervjuisali, jedan od problema predstavlja neadekvatno prikazivanje realnosti. Nije uvek lako pronaći tačne informacije o destinaciji u prirodi i za putnike može biti frustrirajuće ukoliko otkriju da njihova očekivanja ne odgovaraju realnosti. Fotografije i detaljni opisi okolnih oblasti vam mogu umnogome pomoći da se istaknete i privučete osobe koje putuju u prirodu. 

*Na osnovu preporuka koje su objavljene na Booking.com platformi u okviru recenzija nakon boravka. Ovi podaci se zasnivaju na preporukama koje su zabeležile najveći porast u korišćenju na mesečnom nivou u periodu od 1. aprila do 11. septembra 2020. u odnosu na prosečan broj preporuka na mesečnom nivou od januara 2019. do februara 2020.

 

Kako vam se čini ova stranica?

Zaključak
  • Putovanja na destinacije u prirodi su sve češća od početka 2020. godine i ovo je vrsta putovanja na koju je pandemija najpozitivnije uticala
  • Na osnovu naših podataka se ističu tri vrste putnika: istraživač, osoba koja želi da se isključi iz svega i osoba koja voli da pešači. Ovi putnici žele da se opuste i borave u prirodi na sopstveni jedinstveni način
  • Osobe koje putuju u prirodu radije biraju apartmane, smeštaje za odmor, pansione sa uslugom doručka i pansione u odnosu na druge putnike i smatraju da je parking u okviru objekta obavezan sadržaj