Checking in

Ažurirajte svoje zdravstvene i bezbednosne mere kako biste ostvarili više rezervacija

 | Sačuvaj
Pitanja o zdravstvenim i bezbednosnim merama su i dalje od primarnog značaja za putnike. U ovom članku objašnjavamo kako možete da optimizujete stranicu objekta da biste stekli poverenje gostiju

Iako je nagon za putovanjem snažan, primećujemo da se uporedo sa tim optimizmom javlja i zabrinutost putnika za zdravlje i bezbednost. U nedavnom istraživanju je 70% putnika navelo da bi prilikom izbora smeštaja pre rezervisalo onaj uz koji su jasno navedene zdravstvene i bezbednosne mere. 

Kako bismo pomogli partnerima da jasno istaknu korake koje preduzimaju da bi zaštitili goste, uveli smo tri nove funkcije za zdravlje i bezbednost na početku pandemije. Svaka od njih je kreirana kako bi ublažila zabrinutost putnika i pomogla vam da osigurate rezervacije. Naši podaci pokazuju da partneri koji navode svoje zdravstvene i bezbednosne mere u proseku ostvaruju 11% više rezervacija u poređenju sa onima koji to ne čine, pa je važno da redovno ažurirate informacije o objektu. 

Dodatne informacije u odeljku „Napisano sitnim slovima“

Na početku pandemije smo primetili trenutan porast potrebe za informacijama, kako među gostima, tako i među partnerima. Neki objekti su bili prinuđeni da ograniče određene usluge – bazene, teretane, spa centre – kako bi se prilagodili ograničenjima koja su uvele vlade, pa im je bio potreban način da te informacije prenesu potencijalnim gostima. „Iskoristili smo postojeći deo platforme, odeljak „Napisano sitnim slovima“, kako bismo objektima u kratkom roku omogućili da podele te informacije sa gostima“, kaže Pranay Das, menadžer marketinga proizvoda u kompaniji Booking.com. 

„Uveli smo niz novih obaveštenja kako bi gosti prilikom posete stranici objekta odmah bili upoznati sa svim sadržajima objekta ili jedinica koji neće biti dostupni usled obaveznog fizičkog distanciranja, kao i sa svim izmenama uslova rezervacije nastalih zbog pandemije“. 

Prikazivanje zdravstvenih i bezbednosnih mera

Kako je pandemija postajala složenija, tako su rasle i potrebe partnera. Osim što su uvodili hitna ograničenja po preporuci organa vlasti, menadžeri objekata su proaktivno usvajali sopstvene mere (nove protokole za čišćenje, beskontaktno prijavljivanje, bezbednost hrane) kako bi garantovali bezbednost svojih gostiju. „Morali smo da osmislimo način na koji će partneri obaveštavati goste o svojim merama“, kaže Das. „Lista zdravstvenih i bezbednosnih mera daje partnerima upravo tu mogućnost“. 

Ova opcija omogućava partnerima da istaknu sve ono što čine kako bi pružili bezbedan boravak gostima. Od čistoće i fizičkog distanciranja do bezbednosti hrane i pića, u ekstranetu možete navesti sve protokole koje sledite. Ukoliko naznačite korake koje ste uveli, takođe možete poboljšati vidljivost svog objekta jer će vas korisnici lakše naći pomoću filtera za zdravlje i bezbednost. Ovaj filter i dalje spada u istaknute filtere za pretragu na našoj platformi. 

„Partnerima postavljamo niz pitanja o koracima koje preduzimaju, a zatim te podatke jasno ističemo na stranici njihovog objekta u zasebnom polju“, kaže Das. „Tokom postupka rezervisanja gosti vide te informacije i mogu da utvrde da li određeni objekat ispunjava njihove potrebe“. 

Kraudsorsing – često postavljana pitanja

Iako informacije u okviru odeljka „Napisano sitnim slovima“ i lista zdravstvenih i bezbednosnih mera obuhvataju glavne potrebe većine objekata, one ne uključuju jedinstvene aspekte pojedinačnih objekata o kojima bi korisnici mogli da postave pitanja. Kako bi rešili taj problem, naši timovi su ubrzali razvoj funkcije „Pitanja i odgovori“ i na taj način pružili priliku partnerima da odgovore na sva ona pitanja koja možda nisu obuhvaćena opisima njihovih objekata. To uključuje (ali nije ograničeno na) pitanja u vezi sa zdravljem, bezbednošću i higijenom. Do danas je odgovoreno na više od 4 miliona pitanja o objektima širom sveta. 

„U skladu sa standardnim podešavanjima, pitanja i odgovori se javno objavljuju i ističu na stranici objekta“, navodi Das. „Prednost toga je to što drugi gosti koji pregledaju stranicu mogu da vide ta pitanja i odgovore i glasaju za njih. Na taj način nakon određenog vremenskog perioda objekat ima odeljak sa često postavljanim pitanjima koji je nastao na osnovu kraudsorsinga, a u kojem se obrađuju jedinstveni aspekti tog objekta“. 

Uz ublažavanje ograničenja i povećanje broja rezervacija, transparentna komunikacija je i dalje od ključnog značaja. Ako otvoreno komunicirate sa korisnicima i vodite računa da imate aktuelne informacije o zdravlju i bezbednosti u ekstranetu, to vam može pomoći da privučete današnje putnike. 

 

Summer 2021 Looking For Flexibility
Otkrijte još trendova za ovo leto

Izdvojili smo trendove za leto koje primećujemo i na osnovu njih pripremili ključne uvide o ponašanju putnika. Saznajte više u našem vodiču za leto 2021.

Saznajte više

Kako vam se čini ova stranica?

Zaključak
  • 70% putnika je navelo da bi prilikom izbora smeštaja pre rezervisalo onaj uz koji su jasno navedene zdravstvene i bezbednosne mere
  • Naši podaci pokazuju da partneri koji prikazuju svoje zdravstvene i bezbednosne mere u proseku ostvaruju 11% više rezervacija u poređenju sa onima koji to ne čine
  • Navođenjem protokola koje sledite – od čistoće do fizičkog distanciranja – možete pomoći korisnicima da pronađu vaš objekat pomoću filtera za zdravlje i bezbednost 
  • Funkcija „Pitanja i odgovori“ vam daje mogućnost da odgovorite na bilo koja pitanja ili nedoumice korisnika koji možda nisu obuhvaćeni opisom vašeg objekta