Couple in hotel lobby

Kako sektor smeštaja u Evropi pristupa održivosti

 | Sačuvaj
Novo istraživanje kompanija Booking.com i Statista otkriva stavove o održivosti i dekarbonizaciji koji su zastupljeni u sektoru smeštaja u Evropi. Samostalno ispunjavanje energetskih potreba i privlačenje putnika kojima je održivost važna mogu da budu izuzetno korisni koraci za hotele na ovom kontinentu, bilo da su spremni za to ili ne

U okviru našeg Pokazatelja poslovanja smeštaja u Evropi za leto 2023.* je tokom proleća 2023. anketirano 1.040 objekata u deset regija Evrope. U nastavku navodimo šta smo otkrili o napretku branše kad je reč o ulaganju većih napora na putu ka održivosti, kao i izazove koji i dalje postoje.

Spremnost za održivost u Evropi

Već dugo se radi na održivijem modelu ponude smeštaja. Trenutno se 42% hotelijera u Evropi oseća veoma spremnim za izazove u vezi sa održivošću i dekarbonizacijom, što je 3% više u odnosu na 2022. godinu. Sa druge strane, samo 15% hotelijera se oseća nespremnim – to predstavlja smanjenje od 3% u poređenju sa 2022. godinom, kada je ovaj udeo iznosio 18%. Iako je napredak ohrabrujući, svi ispitanici su se složili da je potrebno da se učini više.

Italija se našla na vrhu liste kad je reč o spremnosti – 58% hotelijera je svoju spremnost za suočavanje sa izazovima u vezi sa održivošću i dekarbonizacijom ocenilo kao dobru ili veoma dobru. Neposredno iza Italije slede Španija (46%) i nordijske zemlje (45%). Italija i nordijske zemlje su održale stabilne pozicije i na drugom kraju lestvice – samo 5% italijanskih i 6% nordijskih hotelijera je ocenilo svoju spremnost kao slabu ili veoma slabu. Među zemljama u kojima je sprovedena anketa, hotelijeri iz Grčke su pokazali najmanje samopouzdanja kada je reč o spremnosti, a najviše onih iz Francuske se oseća nespremno. Nemačka se istakla kao izuzetak, jer je jedina nacija koja sebe smatra manje spremnom u odnosu na 2022. godinu. Sve druge regije su pokazale poboljšanja.

Preparedness for sustainability and decarbonisation

Nije jednostavno dokučiti tačne uzroke razlika među zemljama. Međutim, kada je u pitanju Grčka, naše istraživanje je pokazalo da u kompanijama u ovoj zemlji vlada veća zabrinutost zbog ograničenog pristupa kapitalu nego što je to slučaj u kompanijama u ostatku Evrope. U sektoru smeštaja se većina ulaganja u održivost isplati, ali pristup opcijama za finansiranje i njihova dostupnost su i dalje važan faktor. Za ovu regiju je ključno da se otkloni pogrešno shvatanje da je uvođenje održivijih praksi uvek skupo, naročito jer i više malih promena u kombinaciji može da doprinese značajnom napretku.

Ulaganje u održivost i dekarbonizaciju

Iako 52% hotelijera namerava da održi ulaganja u održive prakse na istom nivou kao i tokom 2022. godine, mali udeo (13%) planira da potroši manje. Sa druge strane, 32% njih želi da uloži više u održivo poslovanje tokom narednih šest meseci.

Grafički prikaz sa krugovima u nastavku pokazuje na koji način pružaoci usluge smeštaja nameravaju da raspodele svoja ulaganja u dekarbonizaciju i održivije prakse.

Majority of European hoteliers convey plans to invest in energy efficiency


U okviru našeg izveštaja, objekti u Evropi su u velikom broju naveli troškove energije kao najveći izazov – 86% njih smatra da je to ključni problem, što predstavlja porast u odnosu na 80% tokom 2022. Stoga nije iznenađujuće to što je energetska efikasnost zauzela prvo mesto među ciljevima za ulaganje u održivost (blizu 60%).

Sledeće najveće oblasti na koje su ulaganja usmerena su smanjenje otpada i očuvanje vode. Ova raspodela resursa ukazuje na to da dugoročna finansijska ušteda predstavlja snažan pokretač za uvođenje promena u kompanijama.

Faktori koji podstiču razvoj održivosti

Hotelijeri koji su učestvovali u našoj anketi su ocenili energetsku efikasnost kao glavni prioritet za ulaganja kad je reč o poboljšanjima na putu ka održivosti. U kontekstu previsokih računa za komunalije, hotelijeri žele da zaštite svoje poslovanje od promena cena. To može da posluži kao podsticaj za prelazak na alternativne izvore energije i poboljšanje efikasnosti.

Budući da 46% pružalaca usluge smeštaja očekuje rekordne prihode u 2023, postoji snažna motivacija za privlačenje novih i starih gostiju. Naš Izveštaj o održivim putovanjima za 2023. ukazuje na to da većina putnika (76%) želi da putuje na održiviji način ove godine, a značajan broj (46%) je spreman da zarad toga potroši više. Pružaoci usluge smeštaja bi mogli da imaju veliku korist ukoliko iskoriste prilike da zadovolje potrebe ove rastuće grupe putnika. 

Prilike za održivost u Evropi

U okviru našeg izveštaja smo zatražili od pružalaca usluge smeštaja u Evropi da identifikuju svoje primarne prilike za 2023. Zaključili smo da je „omogućavanje lokalnih iskustava“ važno za 55% ispitanika i povezuje napore na putu ka održivosti sa širom zajednicom. Potom sledi „veće interesovanje za održivije proizvode i usluge“ (53%). 53% objekata ističe i „privlačenje pripadnika generacije Z“ kao još jednu važnu priliku. Budući da ta demografska grupa najviše brine o klimatskim promenama i smanjenju svog karbonskog otiska, uvođenje održivijih inicijativa je sjajan način da objekti zadovolje potrebe i preferencije mlađih gostiju. 

Emerging opportunities ranked by European hoteliers


Naš izveštaj ističe da turizam u Evropi nastavlja da napreduje nakon pandemije, a mnogi pružaoci usluge smeštaja očekuju rekordnu godinu. Ukoliko to uzmemo u obzir, za vlade bi bilo korisno da istraže kako mogu da pomognu pružaocima usluge smeštaja koji žele da ulože veće napore kad je reč o održivosti i dekarbonizaciji. 42% učesnika ankete veruje da bi fiskalni i poreski podsticaji ubrzali njihove planove u vezi sa održivijim praksama, a 36% želi bolji pristup kapitalu i finansiranju.

Iako se napredak nastavlja širom kontinenta, Italija je i dalje jedina anketirana regija u Evropi u kojoj se većina pružalaca usluge smeštaja oseća dovoljno spremnom za izazove u vezi sa održivošću i dekarbonizacijom. S obzirom na rastuću potražnju za održivim putovanjima, ohrabrujući oporavak branše nakon pandemije korona virusa (COVID-19) i troškove energije koji umanjuju profit, ovo je idealan trenutak da kompanije preispitaju svoju posvećenost održivosti i identifikuju oblasti u okviru kojih mogu da povećaju ulaganja i uvedu nove prakse.


*Ovu anketu je sprovela kompanija Statista u periodu od 28. marta do 15. maja 2023. putem telefonskih intervjua. U anketi je učestvovalo ukupno 1.040 direktora i menadžera iz sektora turističkog smeštaja u Evropi.
 

Woman paying at hotel reception
Detaljnije istražite uvide

Naš celokupni izveštaj analizira uticaj povećanja potražnje nakon pandemije na hotele u Evropi, ispituje ulogu vlada i ističe razlike između velikih lanaca i nezavisnih objekata. 

Preuzmite ceo izveštaj

Kako vam se čini ova stranica?

Zaključak
  • Sve veći broj hotelijera u Evropi se oseća spremnim za suočavanje sa izazovima u vezi sa održivošću i dekarbonizacijom, ali je potrebno da se ostvari veći napredak
  • U Italiji, Španiji i nordijskim zemljama vlada samopouzdanje kada je reč o spremnosti, u Grčkoj i Francuskoj je sigurnost manja, a Nemačka smatra da se njen napredak zaustavio
  • 32% hotelijera namerava da poveća ulaganja u održivost tokom 2023, uz fokus na energetsku efikasnost, smanjenje otpada i očuvanje vode
  • Visoki troškovi energije su snažan pokretač za donošenje odluka o ulaganjima. Podsticaj predstavlja i povećanje broja putnika kojima je važna održivost
  • Hotelijeri vide prilike kad je reč o lokalnim iskustvima, održivijoj ponudi i privlačenju pripadnika generacije Z