Man on laptop

Novi izveštaj o vrednosti koju onlajn platforme za putovanja pružaju nezavisnim evropskim hotelima

 | Sačuvaj
Marketinške pogodnosti, dodatna prodaja i usluge sa dodatnom vrednošću: analiziramo novi izveštaj o vrednosti koju onlajn platforme za putovanja, kao što je Booking.com, nude pružaocima usluge smeštaja

Novo istraživanje koje je objavila organizacija EY Parthenon u saradnji sa kompanijom Booking.com pod nazivom „Onlajn turističke agencije: pomoć malim i nezavisnim smeštajnim objektima u Evropi da uspeju na globalnom tržištu„ analizira jedinstvenu situaciju na evropskom tržištu za putovanja na kome dominiraju manji pružaoci usluge smeštaja. U okviru ovog istraživanja su analizirani intervjui i odgovori na anketu 600 malih i srednjih nezavisnih evropskih pružalaca usluge smeštaja koji nude između 2 i 250 jedinica, sa ciljem da se izmeri vrednost koju im pružaju platforme kao što je Booking.com. 

Prema ovom izveštaju, onlajn platforme za putovanja su jedan od najisplativijih marketinških i distributivnih kanala za ovu vrstu objekata. One im omogućavaju marketing i distribuciju na globalnom nivou i pružaju mogućnost da se takmiče sa lancima kada je u pitanju privlačenje međunarodnih putnika. Analizirali smo ovaj izveštaj i izvukli neke od najzanimljivijih zaključaka. 

Evropske male i srednje kompanije – male, ali moćne

Podaci Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO) ukazuju na to da je Evropa sa oko 50% svih dolazaka vodeća turistička destinacija. Ali ovo tržište funkcioniše drugačije nego tržišta u drugim regijama. Dok u većini oblasti u svetu prevlast imaju lanci hotela, oko 87% svih hotela u Evropi (koji nude 63% svih dostupnih jedinica) su male i srednje kompanije čiji su vlasnici i rukovodioci nezavisni preduzetnici. 

Iako se njihov udeo kada je u pitanju smeštaj u odnosu na lance hotela smanjio za oko 10% od 2009. godine, ovi manji pružaoci usluge smeštaja i dalje održavaju ozbiljnu prednost u regiji. A kada se uzme u obzir da 80% gostiju koji koriste onlajn platformu za putovanja ne dolazi iz država iz kojih gosti najčešće rezervišu (prema rezultatima izveštaja), logično je da se ovi pružaoci usluge u velikoj meri oslanjaju na platforme kao što je Booking.com kako bi privukli međunarodne goste i popunili svoje kalendare. 

Marketinška prednost onlajn platforme za putovanje

U izveštaju se iznosi zaključak da su marketinške mogućnosti onlajn platforme za putovanja glavna prednost za nezavisne hotele: „Onlajn turističke agencije pružaju izuzetno fleksibilan marketinški kanal bez rizika jer smeštajni objekti nemaju nikakve obaveze kada je reč o kapacitetu ili cenama koje se nude na platformi i provizija im se naplaćuje samo u slučaju ostvarene rezervacije.“ 

Na direktno pitanje u vezi sa vrednošću koje im korišćenje platforme kao što je Booking.com nudi, 95% pružalaca usluge smeštaja je reklo da je glavni razlog marketing, a četiri od pet (81%) ispitanika se složilo da bi morali da izvrše značajno ulaganje u sopstvene marketinške napore kako bi mogli da funkcionišu bez onlajn platformi za putovanje. 

Važnost dodatne prodaje

Istraživanje detaljno analizira statistiku koja se odnosi na dodatnu prodaju. Veoma visok procenat ispitanika (91%) smatra da im je prisustvo na platformi kao što je Booking.com donelo dodatne rezervacije. Ovaj visok procenat ukazuje na to da je dodatna prodaja možda i najvažnija prednost za evropske pružaoce usluge smeštaja. 

Hotel check in

 

Ovo uverenje može biti povezano sa njihovim stvarnim iskustvom kada je u pitanju ostvarivanje dodatnih prihoda. Na primer, izveštaj otkriva da je povećanje prodaje nastalo zahvaljujući rezervacijama koje dolaze putem onlajn platformi za putovanja još značajnije u slučaju manjih pružalaca usluge: „Povećanje broja rezervacija koje dolaze putem onlajn turističkih agencija je značajnije u slučaju manjih smeštajnih objekata u odnosu na veće objekte i lance. Naše istraživanje ukazuje na to da se ovaj broj nalazi u rasponu od 20% do 30%, a to su potvrdili različiti pružaoci usluge smeštaja.“

Vrednost dodataka

Onlajn platforme za putovanja vlasnicima objekata takođe obezbeđuju logistiku za upravljanje rezervacijama, obrađivanje uplata i pružaju korisničku podršku. Izveštaj navodi stavove i mišljenja u vezi sa ovim uslugama sa dodatnom vrednošću – 78% pružalaca usluge se slaže da non-stop dostupna korisnička podrška na više jezika koju onlajn platforme za putovanja pružaju predstavlja pogodnost za goste. 

Kada je u pitanju obrada uplata, tri četvrtine ispitanika (76%) veruje da im opcije za plaćanje unapred i predautorizaciju koje onlajn platforme za putovanje nude pomažu da smanje broj otkazivanja i nepojavljivanja. I konačno, većina ispitanika je zaključila da ove usluge sa dodatnom vrednošću zaista pružaju vrednost, a tri od pet osoba (62%) kažu da im platforme kao što je Booking.com pomažu da smanje operativne troškove. 

Većina pružalaca usluge takođe vidi jasnu korist u dobijanju podataka o dinamici tržišta i ponašanju korisnika putem onlajn platformi za putovanja, a 83% njih se slaže da im ove platforme omogućavaju praćenje i poboljšanje rezultata na osnovu uvida i analitike. Ove vrste informacija se često pružaju putem pregleda koji prate potražnju ili sezonskih vodiča sa savetima u vezi sa trendovima u ponašanju korisnika. 

Izveštaj posebno ističe cene kao aspekt u kome manji pružaoci usluge smeštaja često pronalaze vrednost na platformama kao što je Booking.com prateći savete koji su zasnovani na podacima i osmišljeni sa ciljem da im pomognu da uvećaju prihode. Kao što se u izveštaju ističe: „Manji smeštajni objekti često imaju manje raznovrsne strategije određivanja cena. Nedostaju im mogućnosti i resursi za stalno i aktivno posvećivanje pažnje ovoj usluzi.“ 

Zaključak

Sve u svemu, pozitivni zaključci izveštaja sugerišu bolje razumevanje važnosti saradnje između pružalaca usluge smeštaja i onlajn platformi za putovanja, pri čemu 85% učesnika veruje da su onlajn platforme isplativ način da povećaju domet svog objekta i privuku različite grupe međunarodnih putnika.

Da biste saznali još više o načinu na koji mali i srednji pružaoci usluge smeštaja uspešno koriste onlajn turističke agencije kako bi se takmičili sa globalnim lancima, preuzmite kompletan izveštaj sa veb sajta organizacije EY Parthenon.

Preuzmite izveštaj

Kako vam se čini ova stranica?

Zaključak
  • Lanci hotela imaju prevlast u većini regija, ali ne i u Evropi gde 87% hotela čine mali i srednji objekti čiji su vlasnici i rukovodioci nezavisni preduzetnici
  • Istraživanje organizacije EY Parthenon je otkrilo da su manji pružaoci usluge u Evropi ostvarili 20%–30% više dodatnih rezervacija od većih lanaca zahvaljujući onlajn platformama za putovanje
  • 85% učesnika veruje da su onlajn platforme isplativ način da povećaju svoj domet i privuku međunarodne korisnike 
  • 83% učesnika se slaže da im onlajn platforme za putovanje omogućavaju praćenje i poboljšanje rezultata na osnovu uvida i analitike