earth day

Trendovi koji oblikuju održiva putovanja u 2022.

 | Sačuvaj
U čast Dana planete Zemlje otkrivamo šta osobe koje putuju na održiv način žele u 2022. godini, na osnovu nedavnog istraživanja kompanije Booking.com

Mnogim putnicima širom sveta je uticaj njihovih putovanja izuzetno važan. Gotovo tri četvrtine (71%) ispitanika je izrazilo želju da u narednih 12 meseci putuje na održiviji način – što predstavlja porast od 10% u odnosu na naš izveštaj iz 2021. Dve trećine (66%) putnika želi autentična iskustva koja odražavaju lokalnu kulturu, a 59% njih želi da mesta koja posećuju ostavi u boljem stanju nego što su ih zatekli. Polovina anketiranih (50%) je navela da su nedavne vesti o klimatskim promenama uticale na to da biraju održivije opcije za putovanja. 

Ohrabruje činjenica da je 46% putnika širom sveta izjavilo da je tokom protekle godine boravilo u održivom smeštaju. Od toga je 41% reklo da bira održivi smeštaj kako bi smanjilo svoj uticaj na životnu sredinu, trećina njih (33%) je želela da stekne autentičnije lokalno iskustvo, a 31% smatra da se održivi objekti bolje odnose prema lokalnoj zajednici. 

Među putnicima postoji jednoglasna saglasnost kada je reč o želji da se izbegnu najprometnije i najpopularnije destinacije, pa tako trećina (33%) kaže da bira putovanja van sezone, a više od četvrtine (27%) je izabralo da poseti manje popularne turističke destinacije tokom proteklih 12 meseci kako bi izbeglo prevelike gužve. Kada su u pitanju buduća putovanja, 40% ispitanika je reklo kako bi bilo spremno da putuje isključivo van sezone i na taj način izbegne prevelike gužve, a 64% njih je otkrilo da bi izbeglo popularne turističke destinacije i atrakcije kako bi došlo da ravnomernije raspodele uticaja i prednosti njihove posete. Gotovo trećina (31%) putnika bi bila voljna da odabere alternativnu destinaciju umesto one koju žele, ukoliko bi to doprinelo smanjenju prevelikih gužvi.

Kako da zadovoljite pomenute potrebe i privučete potražnju

Budući da pozitivne namere dobijaju na zamahu, tako raste i prilika za branšu da uloži dalje napore u omogućavanje održivijih putovanja i informisanje korisnika o njima. Iako svest o održivijim smeštajima i njihova vidljivost sve više rastu (40% putnika širom sveta potvrđuje da je tokom protekle godine videlo održivi smeštaj na veb sajtu za rezervacije putovanja), i dalje postoji mnogo toga što se može učiniti kako bi svako mogao lakše da pronađe opcije za održivi smeštaj. 

Od onih putnika koji tokom prošle godine nisu odseli u održivom smeštaju, 31% njih je navelo da nije znalo da takvi objekti postoje, a gotovo svaki treći putnik (29%) je rekao da i dalje ne zna kako da ih pronađe. Više od polovine ispitanika (56%) priznaje da pre rezervisanja ne traži aktivno održive prakse koje se primenjuju u objektu, ali ako bi bile lako dostupne, onda bi ih pregledali. To dodatno naglašava u kojoj meri je važno da ove informacije o održivosti budu transparentne i jasne širokoj grupi putnika. 

road trip

 

S obzirom na to da 78% putnika širom sveta namerava da bar jednom tokom naredne godine boravi u održivom smeštaju, postoji ogroman potencijal da se premosti jaz između onih koji već znaju kako da pronađu odgovarajuće opcije i onih koji to još ne znaju. Povrh toga, više od trećine (35%) putnika širom sveta navodi da koraci koje pružaoci usluga smeštaja i prevoza preduzimaju na putu ka održivosti igraju značajnu ulogu prilikom izbora smeštaja i usluge prevoza, pri čemu 70% anketiranih kaže da bi radije izabralo održivi smeštaj, bilo da su tražili upravo takav objekat ili ne. 

„Veoma je ohrabrujuće videti kako putnici širom sveta dodatno doprinose održivim putovanjima i pokazuju sve veću nameru da ostvare pozitivan uticaj dok istražuju svet, ali to je tek početak“, kaže Danielle D’Silva, direktorka za ekološku održivost u kompaniji Booking.com. „Prepoznajemo važnu ulogu koju naši partneri imaju u ovoj promeni, a ulaganje u odgovarajuće proizvode i programe koji će im pomoći da predstave svoja nastojanja sve zainteresovanijim i osvešćenijim putnicima je od ključnog značaja. Zajedno možemo da napredujemo na tom putu tako što ćemo pozitivne namere pretvarati u održivija putovanja koja će podstaći značajne promene.“ 

Održivo putovanje

Kako bismo pomogli putnicima da biraju održivije opcije i ujedno dodatno podstakli objekte koji već preduzimaju značajne korake na putu ka održivosti, u novembru 2021. godine smo predstavili oznaku „Održivo putovanje“. Ova jedinstvena oznaka predstavlja inovativno rešenje koje prepoznaje i ističe napore objekata širom sveta u oblasti održivog razvoja. Do sada je već 99.000 smeštaja na celom svetu dobilo priznanje. Oznaka je usmerena ka praksama koje su odabrane zbog pristupačnosti, jednostavnosti i potencijala za ostvarivanje značajnog uticaja, a koje su verifikovala nezavisna tela iz branše, poput svetske inicijative za održivi turizam Travalyst. Ova oznaka je osmišljena kao univerzalna alatka u skladu sa potrebama svih objekata, od apartmana u Amsterdamu ili smeštaja u okviru domaćinstva u Indiji do rizorta na obali Gould Kousta u Australiji. 

Povrh 32 održive prakse koje su registrovane i analizirane kako bi predstavljale preduslov za dobijanje oznake, dodatno smo povećali broj sertifikata i oznaka trećih strana na osnovu kojih se objekti automatski kvalifikuju za dobijanje naše oznake. Osim onih koje su Globalni savet za održivi turizam (GSTC), Green Tourism i EU Ecolabel zvanično odobrili, sada se uzimaju u obzir i Green Seal, Nordic Swan Ecolabel, Green Hospitality Ecolabel, Ibex Fairstay, Fair Trade Tourism, LEED i Edge. 


Oznaku „Održivo putovanje“ podržava i program edukativnih sadržaja koji je kreiran kako bi vam pomogao da prepoznate i uvedete konkretne mere koje će vam pomoći da smanjite svoj uticaj na životnu sredinu i povećate društveni uticaj na čitav svet. Od saveta za postavljenje osnove za ekološku održivost do praktičnih saveta o temama kao što su smanjenje potrošnje vode i energije, Priručnik za održiva putovanja smo kreirali kako bi vam pružio podršku na putu ka ekološkoj održivosti, nezavisno od toga u kojoj fazi se nalazite.

 

Sustainability
Prikažite gostima svoje održive prakse

Obavestite korisnike o svojim merama za ekološku održivost i privucite potražnju za održivim putovanjima.

Ažurirajte prakse

Kako vam se čini ova stranica?

Zaključak
  • Gotovo tri četvrtine (71%) ispitanika širom sveta je izrazilo želju da u narednih 12 meseci putuje na održiviji način – što predstavlja porast od 10% u odnosu na naš izveštaj iz 2021. godine 
  • 70% putnika širom sveta navodi da bi radije odabralo održivi smeštaj, bilo da traže upravo takav objekat ili ne 
  • 78% putnika širom sveta namerava da bar jednom tokom naredne godine boravi u održivom smeštaju
  • Partneri mogu putem ekstraneta da obaveste korisnike o svojim održivim praksama i privuku tu potražnju