Efikasno upravljanje otkazivanjima

Iako ne možemo u potpunosti da sprečimo otkazivanja, možemo da vam pomognemo da preuzmete kontrolu nad određenim situacijama, umanjite njihov uticaj na poslovanje i konačno, obezbedite veće prihode.

Uzeli smo u obzir vaše komentare i pripremili savete o tome kako da koristite naša rešenja da biste smanjili obim posla, troškove i rizik od toga da će jedinice u vašem objektu ostati prazne.

Pogledajte primere situacija

Image
scenario 1 trial

 

Situacija 1: vaš procenat otkazivanja je viši u odnosu na slične objekte u istoj oblasti 

Pogledajte ovaj primer

Image
cancellation advice scenario 1

 

Situacija 2: gubite prihode zbog last-minute otkazivanja i nepojavljivanja

Pogledajte ovaj primer

 


 

Situacija 1: vaš procenat otkazivanja je viši u odnosu na slične objekte u istoj oblasti 

 

Ako je u izveštaju “Karakteristike otkazanih rezervacija” u ekstranetu navedeno da je procenat otkazivanja u vašem objektu viši od proseka, dajemo vam nekoliko predloga kako da preokrenete tu situaciju:

 

Proverite svoj procenat otkazivanja

 

 

 

 

Image
cancellations report_advice page

Napomena: u vašem izveštaju “Karakteristike otkazanih rezervacija” je prikazan procenat otkazanih rezervacija. U “Centru za poslovne prilike” je naveden odnos novčane vrednosti otkazivanja i rezervacija primljenih u poslednjih 30 dana. Stoga možete primetiti razliku između dve vrednosti.

Naš savet Rešenja
• Ponudite kombinaciju cenovnih planova i pravila kako biste privukli sve vrste gostiju – sa popustom, bez mogućnosti povraćaja novca, fleksibilna. Cenovni planovi

• Za cenovne planove bez mogućnosti povraćaja novca možete unapred da proveravate kreditne kartice, predautorizujete mali iznos ili zatražite plaćanje unapred.

 

• Upravljajte i umanjite rizik za sve cenovne planove i pravila.

Pravila o otkazivanju i plaćanju unapred

 

• Ponudite više opcija za plaćanje, uključujući i plaćanje onlajn, kako biste povećali šanse za osiguranje prihoda. Onlajn plaćanje

• Koristite obrasce poruka i aplikaciju Pulse da biste brzo odgovarali gostima, eliminisali nedoumice i smanjili rizik od otkazivanja.

Alatke za razmenu poruka

 

Pulse

• Redovno proveravajte izveštaj “Karakteristike otkazanih rezervacija” kako biste pratili svoj napredak.

Izveštaj “Karakteristike otkazanih rezervacija”

 


 

Situacija 2: gubite prihode zbog last-minute otkazivanja i nepojavljivanja

Razumemo da last-minute otkazivanja i nepojavljivanja mogu da imaju naročito štetan uticaj na vaše poslovanje – jer nemate vremena i načina da nadoknadite izgubljene prihode. Dajemo vam nekoliko predloga o tome kako možete da umanjite broj ovakvih situacija*.

 

*za objekte i/ili tržišta koja mogu da nude pravila bez mogućnosti povraćaja novca

Naš savet Rešenja
• Podesite pravila o plaćanju unapred ili depozitu kako biste unapred osigurali prihode, ili predautorizujte cenu prvog noćenja da biste smanjili  broj nepojavljivanja. Pravila o otkazivanju i plaćanju unapred

• U izveštaju “Karakteristike otkazanih rezervacija” možete da vidite koliko unapred gosti rezervišu boravak, a zatim dodajte primamljive cenovne planove i manje fleksibilna pravila za period između rezervacije i boravka u kome dolazi do najvećeg broja otkazivanja.

 

• Prihvatate samo gotovinu? Dodajte cenovne planove bez mogućnosti povraćaja novca i pravilo o depozitu kako biste umanjili broj rezervacija neodlučnih korisnika.
Cenovni planovi

Umanjite uticaj otkazivanja na prihode – dozvolite da ponovo prodajemo jedinice u vaše ime:

 

• Zatražite pronalaženje novog gosta i dodatno ćemo oglašavati vašu otkazanu jedinicu tokom najviše 24 sata. (Potrebno je da ponudite fleksibilno pravilo otkazivanja.)

 

• Prijavite se za program “Rezervacije bez rizika” i pokušaćemo ponovo da prodamo vašu otkazanu jedinicu – i to uz garanciju da će vam u svakom slučaju biti plaćeno. (Potrebno je da imate pravilo o plaćanju unapred i ispunjavate kriterijume za pridruživanje.)

 

 

Pronalaženje novog gosta

 

Rezervacije bez rizika

 

 

Želite da saznate više o načinima na koje možete da smanjite broj otkazivanja i njihov uticaj na poslovanje? 

Pročitajte naš vodič o otkazivanjima

 

Zanimaju vas saveti drugih partnera u vezi sa otkazivanjima?

Potražite savete od Zajednice partnera