Šta je Program za pružaoce usluga povezivanja?

Kompanija Booking.com sarađuje sa raznim pružaocima usluga povezivanja (uključujući channel manager-e i sisteme za upravljanje objektima) kako bi objektima obezbedila pristup najboljim proizvodima i uslugama putem njima omiljenog sistema.

Želimo da budemo sigurni da će sklapanje partnerstva sa pružaocima usluga povezivanja pomoći objektima da razviju svoje poslovanje. Kako bismo očuvali kvalitetna partnerstva, kreirali smo sistem koji se zove Program za pružaoce usluga povezivanja. Ovaj program je osmišljen da ohrabri pružaoce usluga povezivanja da preduzmu određene korake koje će biti od koristi objektima sa kojima sarađuju. U zamenu za svaku aktivnost, pružalac usluga dobija poene u okviru programa.

Pružaoci usluga povezivanja bivaju nagrađeni kada pružaju kvalitetne konekcije, kao i niz korisnih proizvoda i usluga. Takođe dobijaju poene kada nam pomažu u testiranju novih proizvoda ili kada sa nama dele svoja mišljenja i komentare.

U zavisnosti od ukupnog broja poena, oni se svrstavaju u jedan od tri nivoa u okviru programa. Ti nivoi oslikavaju njihovo sveukupno poslovanje i pomažu u identifikovanju najboljeg pružaoca usluga za vašu kompaniju.

Pređite na:

 


Koji nivoi postoje u Programu za pružaoce usluga povezivanja?

Pružaoci usluga povezivanja u okviru programa dobijaju poene koji se sabiraju u ukupnu ocenu. Maksimalna ocena iznosi 1800 poena. U zavisnosti od ocene, partneri mogu da budu na standardnom, naprednom ili najvišem nivou.

Čim pružalac usluga počne da sarađuje sa kompanijom Booking.com, on se upisuje u Program za pružaoce usluga povezivanja kao standardni partner. Standardni partneri su pružaoci usluga povezivanja čija je ukupna ocena do 850 poena. Ovi partneri vam mogu pomoći da bezbedno ažurirate svoje cene i raspoloživost na Booking.com veb sajtu, kao i da preuzimate svoje rezervacije iz njihovog sistema.

Napredni partneri su pružaoci usluga čija ukupna ocena iznosi između 850 i 1199 poena. Kao i standardni partneri, napedni partneri vam pomažu da ažurirate cene i raspoloživost na Booking.com veb sajtu ili da preuzimate svoje rezervacije. Međutim, za razliku od standardnih partnera, oni su usvojili više proizvoda i imaju u ponudi sistem sa većim opsegom funkcionalnosti.

Najviši partneri su najbolji i najdragoceniji pružaoci usluga povezivanja. Njihova ukupna ocena iznosi 1200 ili više poena. Ovi pružaoci usluga nude najnaprednije sisteme, uz najširi dijapazon proizvoda i usluga. Kvalitet njihovih konekcija je obično bolji od onog koji pružaju napredni partneri.  


Kako mogu da vidim kom nivou pripada moj pružalac usluga povezivanja?

Da biste videli kom nivou u okviru Programa za pružaoce usluga povezivanja pripada vaš pružalac usluga, prijavite se u Booking.com ekstranet i kliknite na opciju „Nalog”. Nakon toga, kliknite na opciju „Channel manager”.

Tu ćete videti listu pružalaca usluga povezivanja koji su deo Programa za pružaoce usluga povezivanja, kao i njihov nivo, ocenu kvaliteta veze koju pružaju, link ka njihovim veb sajtovima i mogućnost da se direktno povežete sa njima.

 


Na koji način pružaoci usluga povezivanja dobijaju poene u Programu za pružaoce usluga povezivanja?

U okviru Programa za pružaoce usluga povezivanja, pružaoci usluga zarađuju poene u 4 različite oblasti:

  1. Vrednost poslovanja. Ova ocena oslikava poslovanje koje pružaoci usluga povezivanja ostvaruju.
  2. Poslovanje objekta. Ova ocena označava u kojoj meri pružaoci usluga povezivanja pomažu objektima u unapređenju njihovog poslovanja, bilo kroz povećanje vidljivosti objekta, konverziju ili druge metričke podatke o poslovanju. Tu spada i deljenje informacija ili saveta o novim proizvodima.
  3. Proizvodi i kvalitet. Pružaoci usluga stiču poene kada usvoje programski interfejs aplikacije (API) kompanije Booking.com. Svaki interfejs je osmišljen kako bi vam pomogao da upravljate svojim objektom onlajn.
  4. Angažovanost. Kada pružaoci usluga dele svoje komentare i utiske sa nama, mogu da zarade poene. To mogu da učine učešćem u istraživačkom intervjuu ili beta-testiranju novog proizvoda.