Kako da deaktiviram obaveštenja o preniskim cenama?

Ova opcija je aktivirana na nivou provajdera i ne može da se deaktivira za samo jedan objekat. Proverite direktno sa svojim channel manager-om da li ova opcija može da se deaktivira.