Kako da promenim channel manager-a?

Ako želite da promenite svog channel manager-a, pratite uputstva u nastavku:

  1. Ulogujte se u Booking.com ekstranet i kliknite na “Nalog” u gornjem desnom uglu. Iz padajućeg menija odaberite “Channel manager”.
  2. Kliknite na dugme “Deaktiviraj” da biste prekinuli konekciju sa svojim provajderom. Proverite ugovor sa svojim provajderom, jer ćete možda morati i da prekinete konekciju direktno sa njim.
  3. Na istoj stranici, možete da izaberete jednog od naših odabranih provajdera i da sklopite ugovor sa njim.
  4. Za detaljnija uputstva o konfigurisanju nove veze, pročitajte ovaj članak.