Kako da pošaljem prigovor na iznos provizije?

Ako samo želite da proverite i uporedite fakturu za proviziju sa svojim rezervacijama, pročitajte ovaj članak.

Šta da radite ako imate opravdan prigovor na provizij

Pošto se gost odjavi, imate rok od 48 sati da izmenite rezervaciju u ekstranetu.

Ako propustite ovaj rok od 48 sati, proviziju na rezervaciju možete da osporite tako što ćete preduzeti korake u nastavku.*

  1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na karticu “Finansije”.
  2. Odaberite “Izjave o rezervacijama”.
  3. U koloni “Prigovor” označite kućicu za rezervaciju (rezervacije) koju želite da osporite i pojaviće se plavo dugme “Prigovor”.
  4. Kliknite na plavo dugme “Prigovor” i unesite tačan iznos zarade, a zatim odaberite razlog za prigovor, zajedno sa porukom koja objašnjava vaš zahtev.
  5. Kliknite na dugme “Pošalji prigovor”. U roku od 48 sati primićete obaveštenje o statusu poslatog zahteva.

Da li je vaš prigovor odobren, odbijen ili se još uvek razmatra možete da proverite tako što ćete prevući kursor miša preko označene kućice u koloni “Prigovor”.

*Imajte u vidu da je ova opcija namenjena samo za izuzetne situacije. Po pravilu, od vas se i dalje očekuje da rezervacije uređujete u okviru kartice “Rezervacije” u roku od 48 sati od odjavljivanja. Ako prigovor bude odbijen, nije moguće pokrenuti drugi prigovor za istu rezervaciju.