Kako mogu da koristim početnu stranicu ekstraneta u svom poslovanju?

Ažurirano pre 3 god.
Sačuvaj

U skladu sa komentarima partnera, izmenili smo početnu stranicu Booking.com ekstraneta kako bismo vam pomogli da upravljate svojim objektom na jednostavniji i efikasniji način.

Nova kartica pod nazivom “Početna” je prva stranica koju vidite kada se ulogujete u ekstranet. Ona se sastoji iz dva odeljka u kojima ćete videti pregled svakodnevnog poslovanja i najskorije rezultate svog objekta:

Poslovanje


U ovom odeljku možete jednostavno da pregledate i upravljate svakodnevnim aktivnostima svojih gostiju poput:

  • dolazaka, odlazaka i novih rezervacija
  • neodgovorenih poruka
  • najnovijih recenzija gostiju

Rezultati


U ovom odeljku možete da steknete brz uvid u rezultate svog objekta zahvaljujući kratkom prikazu:

  • vaših najvažnijih ocena*: Ocene stranice objekta, Ocene gostiju, Procenta odgovorenih poruka, Ocene cena i Ocene ponude objekta
  • rezultata vašeg poslovanja u toku prethodnih 30 dana: prihoda, rezervacija, procenta otkazivanja i prosečne cene po danu
  • vaše uspešnosti u rezultatima pretrage u toku prethodnih 30 dana: broja pregleda u rezultatima pretrage, broja pregleda stranice objekta i primljenih rezervacija

*Napomena: neke od ovih opcija vam možda još nisu dostupne u zavisnosti od vrste vašeg objekta.

Takođe smo dodali deo “Obaveštenja” sa novostima na koje treba da obratite pažnju i u skladu sa kojima treba da preduzmete neke korake.


Istražite novu karticu Početna u ekstranetu

Da li je ovaj članak koristan?