Kako se računa moja prosečna ocena gostiju?

Vaša ukupna prosečna ocena gostiju se računa na osnovu svih dobijenih ocena koje su prikazane na stranici.

Kada budete imali barem 5 recenzija koje su prikazane na vašoj stranici, izračunaće se prosečna ocena vašeg objekta koja će zatim biti prikazana na našem veb sajtu.

Svaki put kada dobijete recenziju, ili uvek kada recenzija istekne, naš sistem će u roku od 48 sati sinhronizovati sve platforme (ekstranet, veb sajt, mobilna aplikacija itd.) sa ažuriranim informacijama.

Iz tog razloga, datum odobrenja poslednje recenzije utiče na to kada će doći do ažuriranja. Sistem automatski računa ocenu i mi ne možemo da je menjamo ručno.

Kako izračunavamo vašu prosečnu ocenu

Gosti ocenjuju 6 zasebnih kategorija koristeći 4 nasmejana ili tužna emotikona, od kojih svaki vredi 2,5 poena.

Prilikom računanja vaše prosečne ocene sabiramo ocene za kategorije „Čistoća“, „Udobnost“, „Lokacija“, „Sadržaji“, „Osoblje“ i „Vrednost za novac“, a zatim taj broj delimo sa 6 (tj. brojem pojedinačnih kategorija).* 

To znači da svaka pojedinačna recenzija koju dobijete neće odmah uticati na prosečnu ocenu vašeg objekta

Ako gosti ne ostave ocenu za određenu kategoriju, kao ocena za tu kategoriju uzima se nula i ona se ne koristi za izračunavanje prosečne ocene.Recenzije se automatski brišu nakon 24 meseca, tako da se putnicima prikazuju najrelevantnije i najnovije recenzije. To znači da će se vaša prosečna ocena menjati tokom vremena.

*Napomena:  možda ste primetili novi odeljak „Dodatne ocene“ u okviru kartice „Recenzije gostiju“  u ekstranetu. Ove ocene nisu uključene u izračunavanje vaše ukupne ocene. Umesto toga, one mogu da vam posluže kao dodatne povratne informacije da biste poboljšali stavke kao što su doručak, kafa, WiFi ili fotografije.