Kako da podesim push obaveštenja u aplikaciji Pulse?

Putem aplikacije Pulse možete da primate push obaveštenja. Da biste ih prilagodili svojim potrebama, idite na stavku “Više”, a zatim na “Obaveštenja”, gde možete da odaberete odgovarajuća podešavanja.