Omogućite rezervisanje bez adrese i privucite više gostiju koji rezervišu putem mobilnih uređaja

Želite da privučete više putnika koji rezervišu smeštaj putem mobilnih uređaja ili neposredno pre dolaska?

Pojednostavite im rezervisanje tako što ćete ukinuti unošenje adrese. Ako im dopustite da rezervišu bez tog podatka, privući ćete putnike koji često putuju ili traže smeštaj neposredno pre datuma dolaska..

Na taj način možete da popunite prazne smeštajne jedinice i povećate broj rezervacija.

Za aktivaciju ove opcije, otvorite Centar za poslovne prilike, pronađite priliku i kliknite na “Reagujte”.

Idite na Centar za poslovne prilike

Ako ne vidite ovu opciju u Centru za poslovne prilike, samo pratite uputstva u nastavku:

1.) Ulogujte se u ekstranet i kliknite na “Objekat”.

2.) Odaberite “Pravila”, a zatim idite nadole do stavke “Podaci o gostu”. Kliknite na “Izmeni/dodaj podatke” kako biste aktivirali ili deaktivirali opciju “bez podataka o adresi”.

3.) Ne zaboravite da kliknete na “Sačuvaj” kada završite.