„Traveller Review Awards“ nagrade za 2023. su stigle.

Vreme je da čestitamo našim dobitnicima! Unesite ID broj svog objekta da biste saznali da li ste osvojili nagradu i preuzeli nagradni paket.

Saznajte više

Podešavanje standardnih cena za boravak dece

Ažurirano pre 9 h | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Ovaj članak će vam pomoći da podesite standardne cene za boravak dece. Ako želite da podesite fleksibilne cene za boravak dece, pročitajte ovaj članak. Ukoliko podesite cene za boravak dece, omogućićete porodicama da na stranici vašeg objekta vide sve važne informacije i cene koje se odnose na određenu sobu ili jedinicu.

Postoje tri faktora koja određuju kako se objekat, soba ili jedinica objavljuju porodicama i da li je cena za boravak dece prikazana na našoj platformi – pravila, jedinice i cene. 


Odeljci ovog članka:


Podešavanje pravila za boravak dece

Možete da izaberete da li u vašem objektu mogu da borave deca svih uzrasta ili samo deca iznad određenog uzrasta, odnosno da im uopšte ne dozvolite boravak. Evo kako to da učinite:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru odeljka „Deca i dodatni kreveti“, kliknite na „Izmeni“ pod opcijom „Pravila za boravak dece
 4. Izaberite „Da“ ili „Ne“ kako biste naveli da li dozvoljavate boravak deci mlađoj od 18 godina
 5. Ukoliko želite, možete da izaberete minimalni uzrast dece koja mogu da borave u vašem objektu
 6. Kliknite na „Sačuvaj

Opcije koje se odnose na cene za boravak dece

Kada dozvolite da deca borave u vašem objektu, biće vam dostupne dve različite opcije koje se odnose na cene za njihov boravak: standardne i fleksibilne cene za boravak dece.

Standardna cena za boravak dece je pravi izbor ukoliko vam je potrebno sledeće:

 • jedna vrsta cena za ceo objekat
 • fiksne cene za boravak dece ili opcija za omogućavanje njihovog besplatnog boravka

Fleksibilna cena za boravak dece je pravi izbor ako vam je potrebno sledeće:

 • posebne grupe cena za različite vrste soba ili jedinica i cenovne planove
 • opcija za omogućavanje besplatnog boravka, fiksne cene ili cene zasnovane na procentu
 • različite cene po detetu u okviru svih starosnih grupa

Aktiviranje standardnih cena za boravak dece

Imate mogućnost da kreirate do tri zasebne cene za boravak dece različitih uzrasta. Ne zaboravite da će se cene koje podesite na osnovu uzrasta odnositi samo na decu koja koriste postojeće krevete (a ne dodatne krevete ili krevece). Osim toga, možete da navedete za koji uzrast je boravak u vašem objektu besplatan (ukoliko je to primenljivo).

Ove cene se primenjuju samo na sobe ili jedinice za koje ste već podesili kapacitet za boravak dece. Ukoliko to niste učinili, potrebno je da podesite kapacitet za boravak dece. Takođe možete da ponudite dodatne krevete, krevece ili kolevke u zasebnom odeljku ekstraneta.

Evo kako da podesite standardnu cenu za boravak dece:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Pravila za boravak dece“ i kliknite na „Izmeni
 4. U odeljku „Cene za boravak dece“, izaberite opciju „Standardne cene“ i kliknite na dugme „Podesite
 5. Kliknite na „Dodajte cenu
 6. Izaberite minimalni i maksimalni uzrast na koji će se vaša cena za boravak dece odnositi, a potom odaberite i iznos koji želite da naplatite
 7. Ako želite, kliknite na „Dodaj još jednu cenu
 8. Kliknite na „Sačuvaj

Nakon što kreirate cene, videćete poruku u odeljku „Pravila za boravak dece“ koja predstavlja podsetnik da prilagodite kapacitet kako biste dodali decu, kao i da proverite raspodelu svojih cena za boravak dece.


Podešavanje kapaciteta za boravak dece

Možete da podesite maksimalni broj dece i odraslih koji mogu da borave u sobi ili jedinici. Takođe možete da podesite ukupan maksimalni kapacitet za svaku sobu ili jedinicu.

Na primer:

Dvokrevetna soba ima podešen maksimalni kapacitet za dve odrasle osobe, dvoje dece ili dva gosta.

Dozvoljeno: dvoje odraslih ili jedna odrasla osoba sa jednim detetom.

Nije dozvoljeno: dve odrasle osobe sa dvoje dece.

Kapacitet koji podesite će se odnositi na goste koji koriste postojeće krevete. Gosti koji spavaju u krevecima i dodatnim krevetima ne bi trebalo da budu obuhvaćeni ovim kapacitetom.

Evo kako možete da podesite kapacitet jedinice:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Pravila za boravak dece“ i kliknite na „Izmeni
 4. U okviru opcije „Kapacitet i raspodela cena za boravak dece“, naznačite da li se za svu ili samo neku decu plaća cena za boravak dece ili za neku decu važi cena za odrasle
 5. Izaberite naziv sobe ili jedinice za koju želite da podesite kapacitet
 6. Izaberite pravu konfiguraciju za svaki od ovih parametara:
  1. Ukupan maksimalni broj gostiju: maksimalni broj gostiju (odraslih i dece) koji mogu da se smeste u jedinicu
  2. Maksimalni broj odraslih: maksimalni broj odraslih koji mogu da se smeste u jedinicu
  3. Maksimalni broj dece: maksimalni broj dece koja mogu da se smeste u jedinicu (deca treba da budu u pratnji bar jedne odrasle osobe, a maksimalni broj dece za svaku sobu ili jedinicu je za jedan manji od maksimalnog broja gostiju)
  4. Maksimalni broj dece za koju važi cena za boravak dece: maksimalni broj dece za koju se plaća cena za boravak dece
 7. Ponovite ovo za svaku sobu ili jedinicu za koju želite da podesite kapacitet
 8. Kliknite na „Sačuvaj

U odeljku „Pregled vaših pravila“ ćete videti pregled svojih podešavanja. Moguće je da će potencijalnim gostima biti prikazan nešto drugačiji tekst vaših pravila.

Ovo su dodatni primeri toga kako možete da koristite cene: 

PRIMERI

Studio sa cenama za različit broj gostiju

Porodična soba sa cenama za različit broj gostiju

Porodična soba sa fiksnom cenom po jedinici

Cene

Cena po odrasloj osobi: 90 €

Cena po detetu: 50 €

Cena po odrasloj osobi: 90 €

Cena po detetu: 50 €

Cena po jedinici: 300 €

Cena po dodatnom detetu: 50 €

Kapacitet i raspodela cena za boravak dece

Ukupan maksimalni broj gostiju: 3

Maksimalni broj odraslih: 2

Maksimalni broj dece: 2 (ako boravi samo jedna odrasla osoba, dva deteta mogu da odsednu)

Maksimalni broj dece za koju važi cena za boravak dece:

1 (cena za boravak dece koju ste podesili za ovu jedinicu se odnosi na jedno dete)

Ukupan maksimalni broj gostiju: 6

Maksimalni broj odraslih: 4

Maksimalni broj dece: 5 (ako boravi samo jedna odrasla osoba, petoro dece može da odsedne)

Maksimalni broj dece za koju važi cena za boravak dece: 

2

Ukupan maksimalni broj gostiju: 6

Maksimalni broj odraslih: 4

Maksimalni broj dece: 5

Maksimalni broj dece za koju važi cena za boravak dece:

 

Iako u jedinici može da boravi do šest osoba, cena jedinice pokriva ukupno četiri osobe (odrasle i decu).

Cene

Ako je reč o boravku jedne odrasle osobe i dva deteta, to znači da će samo jedno dete ispunjavati uslove za cenu za boravak dece, a za drugo dete će biti naplaćena cena za odrasle.

 

1 odrasla osoba: 90 €

1. dete: 50 €

2. dete: 90 € (ne ispunjava uslove za cenu za boravak dece)

 

Ukupna cena: 230 €

Ako je reč o boravku četiri odrasle osobe i dva deteta, za oba deteta se plaća cena za boravak dece povrh cene za četiri odrasle osobe po jedinici.

 

4 odrasle osobe: 360 €

2 deteta: 100 €

Ukupna cena: 460 €


 

Ukoliko je reč o boravku do četiri osobe (nezavisno od broja odraslih ili dece), fiksna cena jedinice će važiti bez dodatnih naknada.

 

Ukupna cena: 300 €

 

Ako je u pitanju boravak četiri odrasle osobe i dva dodatna deteta (ukupno šest osoba), za dva deteta će biti naplaćena cena za boravak dece povrh cene po jedinici.

 

4 odrasle osobe: 300 €

2 deteta: 100 €

Ukupna cena: 400 €

 


Uklanjanje svih standardnih cena za boravak dece

Standardne cene za boravak dece koje ste prethodno kreirali možete da uklonite tako što ćete ručno obrisati sve te cene. Evo kako to da učinite:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Pravila za boravak dece“ i kliknite na „Izmeni
 4. U odeljku „Cene za boravak dece“, izaberite opciju „Standardne cene“ i kliknite na „Podesite
 5. Ručno obrišite svaku cenu klikom na „Izbriši ovu cenu
 6. Kliknite na „Sačuvaj“ da biste potvrdili izmene

Za svu decu će sada važiti cena kao za odrasle.


Kako ponuditi dodatne krevete, krevece ili kolevke

Imajte u vidu da se kapacitet i cene za dodatne krevete i krevece ne prikazuju niti su uključeni u cenovne planove tokom postupka rezervisanja.

Evo kako možete da ponudite dodatne krevete, krevece ili kolevke:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Dodatni kreveti i kreveci“ i kliknite na „Izmeni
 4. U okviru odeljka „Dozvoljeni broj dodatnih kreveta i krevetaca“, izaberite maksimalni broj dodatnih kreveta i krevetaca dostupnih u svakoj sobi ili jedinici
 5. Ako želite, u okviru opcija „Pravila o krevecima“ i „Pravila o dodatnim krevetima“ možete da izaberete iznos naknade za dodatne krevete i krevece u odnosu na određeni uzrast
 6. Kliknite na „Sačuvaj

Da li je ovaj članak koristan?