Pristup i obaveštenja za aplikaciju Pulse

Help
Pristup i obaveštenja za aplikaciju Pulse
Putem aplikacije Pulse možete da primate push obaveštenja. Da biste ih prilagodili svojim potrebama, idite na stavku “ Više ”, a zatim na “ Obaveštenja ”, gde
Help
Pristup i obaveštenja za aplikaciju Pulse
Uređaje možete da dodate u aplikaciju Pulse tako što ćete se ulogovati u ekstranet (ne možete da ih dodate u samoj aplikaciji): Idite na “ Nalog ”, a zatim na “