Kako da dodam fotografije određenih soba ili smeštajnih jedinica?

Ako želite da dodate fotografije određene sobe ili smeštajne jedinice, pratite uputstva u nastavku:

  1. Kliknite na karticu “Objekat” u ekstranetu i odaberite “Fotografije”.
  2. U glavnoj galeriji fotografija možete da kliknete na fotografije i da ih povučete niže u galeriju odgovarajuće smeštajne jedinice.

Osim toga, možete da kliknete “Izmeni” na fotografiji i da u pop-up prozoru koji će se pojaviti označite smeštajnu jedinicu kojoj ta fotografija pripada.

Savet: proverite da li se u galeriji smeštajne jedinice prikazuju samo fotografije sadržaja koji se nalaze baš u toj vrsti jedinice. Na taj način ćete da stvorite realna očekivanja kod gostiju i da im pružite bolje iskustvo.