Kako da brzo pregledam svoje ponude i druge potencijalne promotivne ponude?

Ako želite brzi pregled ponuda koje trenutno nudite, samo se ulogujte u ekstranet i otvorite karticu “Promotivne ponude”. Ovde možete da vidite koje popuste nudite za svaku jedinicu i za koje datume.

U levom delu stranice i ispod naziva svake ponude, možete da vidite koliko ste noćenja prodali i koliko ste prihoda ostvarili na osnovu svake ponude.

Kliknite na “Dodaj novu” pored “Promotivne ponude” kako biste kreirali novu promotivnu ponudu ili odaberite “Izmeni” ili “Obriši” ispod postojeće promotivne ponude kako biste uneli izmene.

Za više informacija o dodavanju ponuda, kliknite ovde:

Kako da podesim ponudu ili promociju?