Upravljanje opštim informacijama o objektu

Help
Upravljanje opštim informacijama o objektu
Važno je da su svi vaši podaci u svakom trenutku ažurirani. Podatke možete da proverite i izmenite prateći sledeća uputstva: 1. Kliknite na ikonicu “Nalog” u
Help
Upravljanje opštim informacijama o objektu
Molimo vas da nas o svim izmenama naziva vašeg objekta obavestite putem kartice „Pošta“ u svom ekstranetu, kako bismo mogli da ga ažuriramo. Ako menjate naziv