Upravljanje plaćanjima gostiju

Help
Upravljanje plaćanjima gostiju
Napomena: Kako biste bili sigurni da vam neće biti naplaćena provizija za rezervacije koje niste mogli da naplatite gostu, postupak za označavanje kreditnih
Help
Upravljanje plaćanjima gostiju
Nova direktiva pod nazivom Payment Service Directive 2 (PSD2) stupiće na snagu 14. septembra 2019. godine. Cilj je da se smanji broj prevara i da onlajn
Help
Upravljanje plaćanjima gostiju
To zavisi od uslova i opcija plaćanja koje nudite. Ako ne prihvatate kreditne kartice, gost će vam platiti u lokalnoj valuti prilikom dolaska ili odlaska. Ako