Upravljanje podešavanjima jedinica u ekstranetu

Help
Upravljanje podešavanjima jedinica u ekstranetu
Ako ste uneli izmene u svom objektu i (neke) sobe/smeštajne jedinice više nisu dostupne za rezervisanje, možete ih obrisati sa Booking.com veb sajta. Primer 1:
Help
Upravljanje podešavanjima jedinica u ekstranetu
Ako želite ručno da dodate ili izmenite cene s obzirom na broj gostiju , prvo treba da aktivirate opciju podešavanja cena po kapacitetu. Šta su to cene po