Šta je API?

API je skraćenica koja označava programski interfejs aplikacije (Application Programming Interface), što je zapravo vrsta softvera koji omogućava komunikaciju između dve aplikacije. Svaki put kada koristite aplikaciju kao što je Facebook ili proveravate vremensku prognozu na telefonu, vi koristite API.

Na primer, većina objekata koji su objavljeni na Booking.com veb sajtu se takođe prikazuje i na sajtovima drugih onlajn turističkih agencija (OTA). Kada se rezervacija vrši putem neke od tih onlajn agencija, upravo API omogućava sistemu Booking.com veb sajta da stupi u interakciju sa sistemima drugih onlajn turističkih agencija i ažurira raspoloživost sa svakim od njih putem sinhronizacije.