Šta je channel manager i kako mi pomaže da upravljam cenama?

Updated pre 3 mes.

Saznajte kako vam channel manager može pomoći da uštedite vreme i efikasnije upravljate cenama i raspoloživošću na više platformi.

Channel manager je pružalac usluge koji povezuje sistem za upravljanje objektom (PMS), koji koristite za upravljanje svojim jedinicama i cenama, sa onlajn platformama kao što je Booking.com.

On vam omogućava da automatski ažurirate svoje cene, raspoloživost i rezervacije na nekoliko platformi odjednom. Ukoliko nemate sistem za upravljanje objektom (PMS), neki channel manager-i vam ga mogu omogućiti.

Kako vam channel manager može pomoći?

Ukoliko izdajete jedinice na više onlajn platformi, channel manager će vam uštedeti vreme i trud. Možete brzo i jednostavno da ažurirate cene u okviru svih onlajn pružalaca usluga – i to sve na jednom mestu. 

Osim toga, znatno ređe će dolaziti do preklapanja rezervacija jer nakon što izdate jedinicu, biće automatski uklonjena iz ponude svih drugih onlajn pružalaca usluga, čime se sprečava pojava duplih rezervacija.

Osim smanjenja broja rezervacija koje se preklapaju, channel manager će vam omogućiti i povećanje prihoda. Čim neka jedinica bude otkazana, vaš channel manager će automatski vratiti njenu raspoloživost onlajn i na taj način vam pružiti najveću šansu da se ta jedinica ponovo rezerviše.

Osim toga, možete da pratite uspešnost svog poslovanja u okviru svih onlajn pružalaca usluga. Uvid u ove podatke će vam pomoći da donesete prave odluke kada je reč o tome na kojoj platformi treba da izdajete jedinice i po kojoj ceni.

Ukoliko imate više objekata, channel manager može da vam pojednostavi postupak registrovanja tako što ćete moći da registrujete svoje objekte na više platformi odjednom.  

Kako vam se čini ova stranica?

Iskoristite lokalno tržište uz last-minute rezervacije putem mobilnih uređaja

Kada potražnja u okviru vaše države bude počela da raste na našem veb sajtu, 74% rezervacija će biti napravljeno putem mobilnih telefona. Dodajte cenu za mobilne uređaje u ponudu objekta kako bi on imao veću vidljivost među ovim korisnicima, koji takođe obično rezervišu u poslednjem trenutku.

Dodajte cenu za mobilne uređaje