Šta je to channel manager i kako mi pomaže pri određivanju cena?

Saznajte kako channel manager može da vam uštedi vreme i pomogne oko efikasnijeg upravljanja cenama i raspoloživošću na različitim kanalima.

Channel manager je provajder za povezivanje sistema za upravljanje objektom (PMS) koji koristite da biste upravljali smeštajnim jedinicama i cenama, sa onlajn platformama kao što je Booking.com.

On vam omogućava da automatski ažurirate svoje cene, raspoloživost i rezervacije na nekoliko platformi odjednom. Ako nemate PMS, pojedini channel manager-i mogu da vam ga obezbede.

Kako channel manager može da vam pomogne?

Ako prodajete smeštajne jedinice na više onlajn platformi, channel manager će vam uštedeti vreme i poštedeti vas dodatnog posla. Na jednom mestu možete brzo i jednostavno da ažurirate svoje cene na svim onlajn kanalima. 

Takođe se smanjuje verovatnoća da će vaš objekat biti prebukiran, jer se jedinica automatski uklanja sa svih ostalih onlajn kanala čim se proda. Na taj način se eliminiše mogućnost da će doći do preklapanja rezervacija.

Osim smanjenja broja preklapanja rezervacija, channel manager vam pomaže da uvećate prihode. Kad god neka rezervacija bude otkazana, vaš channel manager istog trenutka automatski vraća otkazanu jedinicu u onlajn prodaju i time maksimalno povećava verovatnoću da će ona ponovo biti rezervisana.

Takođe možete da pratite poslovne rezultate na svim svojim onlajn kanalima. Pristup ovim podacima će vam pomoći da donosite odluke na osnovu pravih informacija u vezi sa tim gde da prodajete svoje jedinice i po kojoj ceni.

Ukoliko upravljate većim brojem objekata, channel manager može i da optimizuje postupak registracije, jer vam omogućava da dodajete svoje objekte na više platformi odjednom.