Šta je Program za pružaoce usluge konekcije?

Kompanija Booking.com sarađuje sa raznim pružaocima usluge konekcije (uključujući channel manager-e i sisteme za upravljanje objektima) kako bi objektima obezbedila pristup najboljim proizvodima i uslugama putem njima omiljenog sistema.

Želimo da budemo sigurni da će sklapanje partnerstva sa pružaocima usluge konekcije pomoći objektima da razviju svoje poslovanje. Kako bismo očuvali kvalitetna partnerstva, kreirali smo sistem koji se zove Program za pružaoce usluge konekcije. Ovaj program je osmišljen da ohrabri pružaoce usluge konekcije da preduzmu određene korake koji će biti od koristi objektima sa kojima sarađuju. U zamenu za svaku aktivnost, pružalac usluge dobija poene u okviru programa.

Pružaoci usluge konekcije bivaju nagrađeni kada pružaju kvalitetne konekcije, kao i niz korisnih proizvoda i usluga. Takođe dobijaju poene kada nam pomažu u testiranju novih proizvoda ili kada sa nama dele svoja mišljenja i komentare.

U zavisnosti od ukupnog broja poena, oni se svrstavaju u jedan od tri nivoa u okviru programa. Ti nivoi oslikavaju njihovo sveukupno poslovanje i pomažu u određivanju najboljeg pružaoca usluge za vašu kompaniju.

Pređite na:

 


Koji nivoi postoje u okviru Programa za pružaoce usluge konekcije?

Pružaoci usluge konekcije u okviru programa dobijaju poene koji se sabiraju i daju ukupnu ocenu. Maksimalna ocena iznosi 1800 poena. U zavisnosti od ocene, partneri mogu da budu na standardnom, naprednom ili najvišem nivou.

Čim pružalac usluge počne da sarađuje sa kompanijom Booking.com, on se upisuje u Program za pružaoce usluge konekcije kao standardni partner. Standardni partneri su pružaoci usluge konekcije čija je ukupna ocena do 850 poena. Ovi partneri vam mogu pomoći da bezbedno ažurirate svoje cene i raspoloživost na Booking.com veb sajtu, kao i da preuzimate rezervacije iz njihovog sistema.

Napredni partneri su pružaoci usluge čija ukupna ocena iznosi između 850 i 1199 poena. Kao i standardni, napredni partneri vam pomažu da ažurirate cene i raspoloživost na Booking.com veb sajtu ili da preuzimate svoje rezervacije. Međutim, za razliku od standardnih partnera, oni su usvojili više proizvoda i imaju u ponudi sistem sa većim opsegom funkcionalnosti.

Najviši partneri su najbolji i najdragoceniji pružaoci usluge konekcije. Njihova ukupna ocena iznosi najmanje 1200 poena. Ovi pružaoci usluge nude najnaprednije sisteme uz najširi dijapazon proizvoda i usluga. Kvalitet njihovih konekcija je obično bolji od onog koji pružaju napredni partneri.


Kako mogu da vidim kom nivou pripada moj pružalac usluge konekcije?

Da biste videli kom nivou u okviru Programa za pružaoce usluge konekcije pripada vaš pružalac usluge, prijavite se u Booking.com ekstranet i kliknite na opciju „Nalog”. Nakon toga, izaberite opciju „Channel manager”.

Tu ćete videti listu pružalaca usluge koji su deo Programa za pružaoce usluge konekcije, kao i njihov nivo, ocenu kvaliteta veze koju pružaju, link ka njihovim veb sajtovima i opciju da se direktno povežete sa njima.

 


Na koji način pružaoci usluge dobijaju poene u Programu za pružaoce usluge konekcije?

U okviru Programa za pružaoce usluge konekcije, pružaoci usluge zarađuju poene u 4 različite oblasti:

  1. Vrednost poslovanja. Ova ocena oslikava poslovanje koje pružaoci usluge konekcije ostvaruju.
  2. Poslovanje objekta. Ova ocena označava u kojoj meri pružaoci usluge konekcije pomažu objektima u unapređenju njihovog poslovanja, bilo kroz povećanje vidljivosti objekta, konverziju ili druge metričke podatke o poslovanju. Tu spada i deljenje informacija ili saveta o novim proizvodima.
  3. Proizvodi i kvalitet. Pružaoci usluge stiču poene kada usvoje programski interfejs aplikacije (API) kompanije Booking.com. Svaki interfejs je osmišljen kako bi vam pomogao da upravljate svojim objektom onlajn.
  4. Angažovanost. Kada pružaoci usluge dele svoje komentare i utiske sa nama, mogu da zarade poene. To mogu da učine učešćem u istraživačkom intervjuu ili beta-testiranju novog proizvoda.