Šta treba da radim ako je došlo do problema u sinhronizovanju channel manager-a?

Da biste proverili status veze između svog channel manager-a i Booking.com platforme, pratite uputstva u nastavku:

  1. Ulogujte se u Booking.com ekstranet.
  2. Kliknite na “Nalog” u gornjem desnom uglu.
  3. Iz padajućeg menija odaberite “Channel manager”. Ovde ćete videti da li je veza sa channel manager-om aktivna ili je neophodno da vi ili vaš provajder preduzmete dodatne korake.

Ako je sve spremno, status bi trebalo da glasi: “XML veza je trenutno aktivna”. Zatim možete da pratite posebna uputstva svog provajdera o sinhronizovanju sistema za upravljanje objektom (PMS) sa povezanim kanalima, kao što je Booking.com.

Ako vam je potrebna dodatna podrška, molimo vas da kontaktirate svog provajdera.