Imajte u vidu da je planirano održavanje platforme zakazano za 22. septembar 2020. godine, od 06:00 do 08:00 CEST. Izvinjavamo se zbog neugodnosti.

Šta treba da radim ako se moje cene na Booking.com platformi razlikuju od cena u channel manager-u?

Updated pre 1 god.

Ako uočite razliku u cenama na Booking.com ekstranetu, najpre proverite da li imate aktivnu ponudu za tu cenu, poput last-minute ponude – to bi mogao da bude razlog niže cene.

Obrada i sinhronizovanje promena ponekad mogu da traju do pet minuta. Ako vaš channel manager nudi opciju za osvežavanje, isprobajte je.

Osim toga, proverite da li su sve jedinice i cene mapirane između Booking.com ekstraneta i sistema za upravljanje objektom (PMS) – možda je za neke potrebno ručno ažuriranje. Ako vam je potrebna dodatna podrška, molimo vas da kontaktirate svog provajdera.

U suprotnom, samo pratite posebna uputstva svog provajdera o sinhronizovanju sistema za upravljanje objektom (PMS) sa povezanim kanalima, kao što je Booking.com.

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više