Šta treba da radim ako se moje cene na Booking.com platformi razlikuju od cena u channel manager-u?

Ako uočite razliku u cenama na Booking.com ekstranetu, najpre proverite da li imate aktivnu ponudu za tu cenu, poput last-minute ponude – to bi mogao da bude razlog niže cene.

Obrada i sinhronizovanje promena ponekad mogu da traju do pet minuta. Ako vaš channel manager nudi opciju za osvežavanje, isprobajte je.

Osim toga, proverite da li su sve jedinice i cene mapirane između Booking.com ekstraneta i sistema za upravljanje objektom (PMS) – možda je za neke potrebno ručno ažuriranje. Ako vam je potrebna dodatna podrška, molimo vas da kontaktirate svog provajdera.

U suprotnom, samo pratite posebna uputstva svog provajdera o sinhronizovanju sistema za upravljanje objektom (PMS) sa povezanim kanalima, kao što je Booking.com.