Kako da izmenim cene na Booking.com platformi ako koristim channel manager?

Updated pre 11 months
Save

Ako koristite channel manager za dodavanje cena i raspoloživosti, za izmenu cena takođe morate da koristite taj sistem ili svoj sistem za upravljanje objektom (PMS).

Molimo vas da pratite posebna uputstva svog provajdera o izmeni cena kako biste bili sigurni da će se iste izmene prikazati i u Booking.com ekstranetu. Ako vam je potrebna dodatna podrška, molimo vas da kontaktirate svog provajdera.

Kako vam se čini ova stranica?