Da li je konekcija mog channel manager-a aktivna?

Updated pre 2 mes.

Kako biste proverili status konekcije između svog channel manager-a i Booking.com veb sajta, samo pratite sledeće korake:

  1. Ulogujte se u Booking.com ekstranet.
  2. Kliknite na ikonicu „Nalog“ u gornjem desnom uglu.
  3. Izaberite opciju „Pružalac usluge konekcije iz padajuće liste. Tu ćete moći da vidite da li je konekcija vašeg channel manager-a aktivna, odnosno da li je potrebno da pratite dalje korake.

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više