Da li je veza sa mojim channel manager-om aktivna?

Da biste proverili status veze između svog channel manager-a i Booking.com platforme, pratite uputstva u nastavku:

  1. Ulogujte se u Booking.com ekstranet.
  2. Kliknite na “Nalog” u gornjem desnom uglu.
  3. Iz padajućeg menija odaberite “Channel manager”. Ovde ćete videti da li je veza sa channel manager-om aktivna ili je neophodno da preduzmete dodatne korake.