Došlo je do preklapanja rezervacija iako koristim channel manager. Šta treba da radim?

Updated pre 4 mes.

Prvo proverite da se slučajno ne radi o prethodnoj rezervaciji koja je otkazana i ponovo prodata na Booking.com platformi.

Automatsko vraćanje otkazanih jedinica u prodaju

Možda ste imali otkazivanje rezervacije posle kog je vaša jedinica ponovo vraćena u prodaju putem opcije “automatsko vraćanje otkazanih jedinica u prodaju” na Booking.com platformi. Ova opcija vam omogućava bolju vidljivost i poboljšanje konverzije na Booking.com veb sajtu. Uprkos tome, možete je deaktivirati u svom ekstranetu (nalazi se u odeljku “Podešavanja” u okviru kartice “Objekat”).

Problemi sa pružaocem usluge konekcije

Možda je došlo do problema u konekciji između vašeg pružaoca usluge i povezanih kanala, kao što je Booking.com. Ako mislite da je reč o tome, najbolje je da kontaktirate svog provajdera kako bi on to proverio.

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više