Imajte u vidu da je planirano održavanje platforme zakazano za 22. septembar 2020. godine, od 06:00 do 08:00 CEST. Izvinjavamo se zbog neugodnosti.

Kako da kreiram istu konfiguraciju jedinica na Booking.com platformi i u channel manager-u?

Updated pre 4 mes.

Najpre, u Booking.com ekstranetu vrlo jednostavno možete da kreirate nove jedinice ili podesite cene. Potrebno je samo da pratite uputstva u ovim člancima:

Kako da dodam novu sobu/jedinicu na stranicu? Kako da dodam cenu za jednu ili više vrsta jedinica?

Zatim, pošto završite nova podešavanja, potrebno je da “mapirate”' nove jedinice ili cene u svom channel manager-u. Na taj način ćete povezati dva sistema kako bi u oba sve informacije bile identične*.

Na kraju, dodajte raspoloživost ili cene za nove jedinice koristeći channel manager, a isti datumi će postati dostupni za rezervisanje na Booking.com platformi.

*Većina channel manager-a automatski mapira sve nove jedinice koje su dodate u Booking.com ekstranet. Proverite sa svojim provajderom da li se to odnosi i na channel manager koji vi koristite.

Ako vaš provajder podržava opciju samostalnog mapiranja jedinica, molimo vas da pratite njegova posebna uputstva.

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više