Kako da mapiram cene u svom channel manager-u?

Ako vaš channel manager provajder podržava mogućnost samostalnog mapiranja cena, molimo vas da pratite njegova uputstva.

Da biste ispravno mapirali cene, najpre se pobrinite da se cene koje želite da mapirate nalaze i u Booking.com ekstranetu i u sistemu za upravljanje objektom (PMS) vašeg provajdera.

Većina channel manager-a automatski mapira sve nove cene koje su dodate u Booking.com ekstranet. Proverite sa svojim provajderom da li se to odnosi i na channel manager koji vi koristite.