Kako da mapiram novu vrstu jedinice u svom channel manager-u?

Ako vaš channel manager provajder podržava opciju samostalnog mapiranja jedinica, molimo vas da pratite njegova posebna uputstva.

Kako biste ispravno mapirali jedinice, najpre proverite da li se jedinice koje želite da mapirate nalaze u Booking.com ekstranetu i sistemu za upravljanje objektom (PMS) vašeg provajdera.

Većina channel manager-a automatski mapira sve nove jedinice koje su dodate u Booking.com ekstranet. Proverite sa svojim provajderom da li se to odnosi i na channel manager koji vi koristite.